Αποστάκτης Ρακής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασία του είναι η παρασκευή και η διάθεση της ρακής. Πιο συγκεκριμένα, ο αποστάκτης ρακής καθαρίζει το καζάνι (ειδικό χάλκινο σκεύος). Τοποθετεί μέσα την πρώτη ύλη (π.χ., τσίπουρα) και ανάβει τη φωτιά για τη διαδικασία της απόσταξης.

Συνθήκες Εργασίας:
Πρόκειται για επίπονο επάγγελμα που απαιτεί πολύωρη ορθοστασία. Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι αναγκαίοι κανόνες ασφάλειας ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα (εγκαύματα κ.ά.).

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή.

Σπουδές:
Για την άσκηση του επαγγέλματος αρκεί η μαθητεία κοντά σε έμπειρο επαγγελματία.

Σχετικές σπουδές παρέχονται και στις αντίστοιχες  ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε εργοστάσια, συνεταιρισμούς, καταστήματα πώλησης ποτών, κάβες κ.ά., αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας με δική του επιχείρηση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)