Αντλιωρός Πλοίων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο έλεγχος της διαδικασίας φόρτωσης και εκφόρτωσης καθαρού φορτίου, καυσίμων και θαλασσινού έρματος (ή αλλιώς σαβούρας) σε μεγάλα εμπορικά πλοία (δεξαμενόπλοια, γκαζάδικα κ.ά.), είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο αντλιωρός πλοίων διαχειρίζεται τη μονάδα αντλήσεως του πλοίου (αντλιοστάσιο) και αναλαμβάνει τη μεταφορά του φορτίου (υγρά καύσιμα, πετρέλαιο, γκάζι κ.ά.) στις δεξαμενές αποθηκεύσεως.

Ακόμη, ασχολείται με τον ερματισμό, δηλαδή το γέμισμα των δεξαμενών με θαλάσιο έρμα όταν το πλοίο πρόκειται να ταξιδέψει χωρίς φορτίο, και τον αφερματισμό, δηλαδή το άδειασμα του έρματος στη θάλασσα πριν από την παραλαβή του φορτίου. Τέλος, ο αντλιωρός φροντίζει για την πλύση και τον καθαρισμό των δεξαμενών, των σωληνώσεων και των αντλιών του πλοίου.

Συνθήκες Εργασίας:
Το επάγγελμα του αντλιωρού πλοίων είναι επίπονο και σκληρό. Συνοδεύεται από πολλές ευθύνες και απαιτεί χειρωνακτική εργασία, ορθοστασία και συχνά νυχτερινές βάρδιες. Εργάζεται στο αντλιοστάσιο, όπου υπάρχουν έντονος θόρυβος και υψηλές θερμοκρασίες. Το επάγγελμα του αντλιωρού περιλαμβάνει όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συνεπάγεται η ζωή του ναυτικού και τους επιπλέον κινδύνους για ατυχήματα, που εγκυμονεί η απασχόλησή του στο αντλιοστάσιο.

Παλαιότερα, οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά δύσκολες και ανθυγιεινές, αλλά στα σύγχρονα δεξαμενόπλοια έχουν βελτιωθεί αισθητά. Τέλος, όπως σε όλα τα ναυτικά επαγγέλματα, ο αντλιωρός είναι υποχρεωμένος να εργάζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το σπίτι και την οικογένειά του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το επάγγελμα αυτό το επιλέγουν κυρίως άνθρωποι, που αγαπούν τη θάλασσα και τα ταξίδια. Απαιτούνται ακόμα, υπευθυνότητα, θάρρος, ευστροφία, καλή σωματική κατάσταση και ψυχική αντοχή, μεθοδικότητα.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται σε φορτηγά ή εμπορικά πλοία, σε δεξαμενόπλοια, σε γκαζάδικα κ.ά., ενώ μετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να απασχοληθεί σε ναυτιλιακά γραφεία και επιχειρήσεις.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)