Αναλυτής – Ερευνητής Ανθρώπινης Συμπεριφοράς (profiler)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο αναλυτής – ερευνητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς ασχολείται με τη μελέτη και την ανάλυση των δομικών στοιχείων της προσωπικότητας του ανθρώπου και τη διερεύνηση των κινήτρων του, με στόχο να κάνει κάποιες κρίσεις και προβλέψεις για τον τρόπο δράσης του. Ανάλογα με τις σπουδές και τον τομέα στον οποίο εργάζεται διαφοροποιείται το πεδίο των δραστηριοτήτων του. Στην περίπτωση που συνεργάζεται με την αστυνομία συνθέτει το ψυχολογικό προφίλ κάποιου κακοποιού για να βοηθήσει στη σύλληψή του ή να συμβάλει στη διαλεύκανση κάποιου εγκλήματος.

Συνήθως, όταν οι παραδοσιακές τεχνικές της αστυνομίας αποδεικνύοται αναποτελεσματικές, η συμβολή του profiler κρίνεται, αν όχι απαραίτητη, τουλάχιστον βοηθητική προκειμένου να φωτιστεί το μυστήριο ενός εγκλήματος. Ο ρόλος του profiler είναι να συλλέξει, να εκτιμήσει και να συνδέσει τα στοιχεία που βρίσκονται στον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να βοηθήσει στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα των δραστηριοτήτων του. Στις περιπτώσεις, που απαιτείται συνεργασία με την αστυνομία είναι αναγκασμένος να μετακινείται για την έρευνα και τη συλλογή των στοιχείων, να δουλεύει με άλλους ειδικούς και να υπερβαίνει το κανονικό του ωράριο. Συχνά, εργάζεται μόνος του σε γραφείο, προκειμένου να επεξεργαστεί τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και να συνθέσει το ψυχολογικό πορτρέτο του παραβατικού ατόμου. Συμμετέχει στην εξιχνίαση αστυνομικών υποθέσεων χρησιμοποιώντας τις γνώσεις όσον αφορά την ψυχολογία της συμπεριφοράς και του ρόλου των κινήτρων στον τρόπο σκέψης και δράσης του κακοποιού ή εγκληματία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο profiler πρέπει να διαθέτει εξαιρετικό ένστικτο, αναπτυγμένη διαίσθηση, όπως και την ικανότητα να συνδυάζει στοιχεία από την εγκληματολογία, την ψυχολογία, την ποινική δικαιοσύνη και την αστυνομική έρευνα. Η παρατηρητικότητα, η λεπτομερής εξέταση των πραγμάτων πέραν των συμβατικών ορίων, η διορατικότητα και η ευφυΐα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον αναλυτή της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Σπουδές:

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ψυχολόγου (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα του  Εγκληματολογίας, διά μέσω προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών) προσφέρονται στα τμήματα Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου κατοχυρώνει το δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου, ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, καθώς και σε φορείς της Πολιτικής και Οικονομικής ζωής της χώρας.

Οι απόφοιτοι της Ψυχολογίας έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ως ερευνητές, καθώς και στην Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες (κράτους, δήμων, ιδιωτικών φορέων), σε διάφορα υπουργεία (Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εσωτερικών, Παιδείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.λπ.), στα Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας, σε σωφρονιστικά καταστήματα, σε διάφορες υπηρεσίες κέντρων πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων -αποφυλακιζομένων, (απ)εξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων κ.λπ.- ή θυμάτων εγκλημάτων (κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά κ.λπ.) και γενικά σε κάθε περίπτωση κοινωνικής ανισορροπίας και εκμετάλλευσης.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εγκληματολογίας του  έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προτάσεις και να δίνουν λύσεις στα ζητήματα σύγχρονης εγκληματικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής, καθώς έχουν εξειδικευτεί στο να αντιμετωπίζουν τέτοια ακριβώς προβλήματα.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

  • Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων. web site: https://www.seps.gr/
  • Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος. web site: www.psy.gr

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)