Δωρεάν Οδηγός Σπουδών για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ)

Δωρεάν Οδηγός Σπουδών για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ)

Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.). Στις σελίδες του περιγράφεται λεπτομερώς το Γενικό Λύκειο με τη νέα του δομή, οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και τα εξεταζόμενα μαθήματα. Επίσης το Επαγγελματικό Λύκειο με τους Τομείς και τις Ειδικότητες που προσφέρει και τα εκπαιδευτικά περιγράμματα της κάθε ειδικότητας του. Τέλος, οι διαδικασίες πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τους αποφοίτους και των δύο τύπων Λυκείων.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην έκδοση αυτή εδράζονται στο ισχύον έως σήμερα (20/07/2018) νομοθετικό πλαίσιο. Οι όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις, θα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) καθώς και στην Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr) και θα συμπεριληφθούν στην επόμενη αναθεωρημένη έκδοση.

Αξίζει να σημειωθεί η παρούσα έκδοση αναφέρεται στο σχολικό έτος 2018-2019 για την οποία δεν προβλέπονται αξιόλογες μεταβολές στην δομή και λειτουργία των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων.

.

Άμεσα διαθέσιμο (free eΒΟΟΚ): εδώ

Σχολικό έτος: 2018 – 2019

Για τους μαθητές: της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.)

Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση

ISBN : 978-618-00-0344-4

Σελίδες: 247

Έτος – Μήνας Έκδοσης: Ιούλιος 2018

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ