Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους των Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείων

Προσοχή: Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους των Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείων

Μέχρι και τη Δευτέρα 16-07-2018, οι υποψήφιοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

https://exams.it.minedu.gov.gr/

 

Υπενθυμίζουμε ότι, όσοι δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Λύκειο, στο οποίο έχετε υποβάλει την αίτηση – δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έως στις 16-07-2018. Εάν ανήκετε στην κατηγορία του 10%, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ημερήσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα επίσης έως στις 16-07-2018.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και θα πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στον σχετικό σύνδεσμο.

Εγχειρίδιο Χρήσης για του υποψηφίους Γενικών Λυκείων

Εγχειρίδιο Χρήσης για του υποψηφίους Επαγγελματικών Λυκείων