Αεροσυνοδός – (Ιπτάμενη Συνοδός)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η αεροσυνοδός είναι το πρώτο και το τελευταίο άτομο με το οποίο έρχονται σε επαφή οι ξένοι όταν επισκέπτονται μια χώρα, γι’ αυτό και δικαίως θεωρείται ότι είναι η πρέσβειρα της χώρας της στο εξωτερικό. Το επάγγελμα αυτό συνήθως επιλέγεται από γυναίκες, γι’ αυτό και αποτελεί ένα κατεξοχήν γυναικείο επάγγελμα.
Τα βασικά καθήκοντα της αεροσυνοδού είναι η τήρηση των κανόνων ασφάλειας των επιβατών και η εξυπηρέτησή τους κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Πιο συγκεκριμένα, η αεροσυνοδός συνοδεύει και υποδέχεται τους επιβάτες στο αεροπλάνο, τους βοηθά να τακτοποιήσουν τις αποσκευές τους σε ασφαλή για την πτήση θέση και να καθίσουν στις θέσεις τους, φροντίζει για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη διάρκεια της πτήσης, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για τη συμπεριφορά των επιβατών στο αεροσκάφος, τους ενημερώνει τακτικά για την εξέλιξη της πτήσης, φροντίζει για την ευχάριστη και άνετη παραμονή τους, σερβίρει τα γεύματα και τα αναψυκτικά και τους εξυπηρετεί στην αντιμετώπιση των μικροπροβλημάτων της πτήσης. Επίσης, ενημερώνει τους επιβάτες για τις εξόδους κινδύνου και τα σωστικά μέσα του αεροπλάνου και τους καθησυχάζει σε περιπτώσεις ανωμαλιών της πτήσης ή σε περιπτώσεις που φοβούνται τα αεροπορικά ταξίδια, ακόμα και αν η πτήση είναι πολύ καλή, χωρίς κενά και αναταράξεις. Ασχολούνται επίσης με την πώληση των αφορολόγητων ειδών κατά τις διεθνείς πτήσεις.
Ο σημαντικός ρόλος της αεροσυνοδού στην εύρυθμη λειτουργία του αεροσκάφους, αναδεικνύεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν διατηρώντας την ψυχραιμία της βοηθά τους επιβάτες να διατηρήσουν και τη δική τους, έτσι ώστε να επικρατήσει τάξη και ηρεμία στο αεροσκάφος, συνθήκη αναγκαία για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε δύσκολης και απρόβλεπτης κατάστασης.

Συνθήκες Εργασίας:
Η αεροσυνοδός εργάζεται κάτω από συνθήκες επικίνδυνες, δύσκολες και κουραστικές, έχει αυξημένες ευθύνες, εργάζεται συνεχώς στον αέρα, ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό ή εσωτερικό της χώρας, δεν έχει συγκεκριμένο και σταθερό ωράριο εργασίας ή σταθερές ημέρες αργίας. Οι συνθήκες εργασίας, όπως η παρατεταμένη έκθεση σε ακτινοβολία λόγω ύψους, η μειωμένη υγρασία καθώς και η συμπίεση του αεροσκάφους, αποτελούν συνθήκες εργασίας, που τηρουμένων των αναλογιών, μοιάζουν με τις αντίστοιχες εκείνου που εργάζεται σε βουνό με υψόμετρο 8.000 ποδών. Κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τον ανθρώπινο οργανισμό καθώς τον επιβαρύνουν μακροπρόθεσμα. Το σοβαρότερο πάντως πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι το λεγόμενο «jet-lag», η αποδιοργάνωση δηλαδή του βιολογικού ρολογιού και των βιορυθμών, λόγω της ταχείας μετακίνησης μεταξύ χωρών με μεγάλες διαφορές στην ώρα. Παρά ταύτα και παρά τους φόβους που μπορεί να προκαλούν οι αεροπορικές μετακινήσεις και τα κατά καιρούς αεροπορικά δυστυχήματα σε πολλούς ανθρώπους, ο πιθανός κίνδυνος ατυχημάτων με αεροπλάνο παραμένει πολύ χαμηλός στατιστικά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για το επάγγελμα, η ευχάριστη παρουσία και η καλή εμφάνιση, η ευπρέπεια και η κόσμια συμπεριφορά, η κοινωνικότητα, η καλή άρθρωση του λόγου, η ικανότητα διατύπωσης εννοιών, η προθυμία και η διάθεση για εξυπηρέτηση, η ψυχραιμία και η υπομονή, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας εκείνης, που ενδιαφέρεται για το επάγγελμα της αεροσυνοδού.
Ακόμα δε, η καλή γενική υγεία, η καλή όραση, η ηλικία (19-28 ετών), το ύψος (1,64 μ. και άνω), οι σωματικές αναλογίες βάρους, η μη χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, οι αεροϋγειονομικές γνώσεις, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, η καλή γνώση της γεωγραφίας, ο κανονισμός εργασίας που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το πόσες ώρες πριν και μετά την πτήση πρέπει να ξεκουράζεται, η ορθή χρήση των σωστικών μέσων, το αεροπορικό δίκαιο και οι πρώτες βοήθειες αποτελούν επίσης επιπρόσθετα προσόντα, για εκείνη που θέλει να ασκήσει το επάγγελμα της Αεροσυνοδού.

Σπουδές:
Βασικές σπουδές και εκπαίδευση στο επάγγελμα της αεροσυνοδού μπορούν να παρασχεθούν από διάφορες Αεροπορικές εταιρείες. Συνήθως με την εξής διαδικασία: Πρόσκληση σε εξετάσεις για πρόσληψη ιπτάμενων συνοδών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει τη γνώση δύο ξένων γλωσσών ως τυπικό προσόν και τη μετάφραση κειμένου με ένα αεροπορικό θέμα από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντιστρόφως. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη και μετά γίνεται η επιλογή τού προσωπικού για τη βασική εκπαίδευση. Η βασική εκπαίδευση διαρκεί δυόμισι μήνες και συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση σε έναν συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους π.χ. Μπόινγκ 737-200 κ.λπ., τη δομή της εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία, την πυρόσβεση, τις πρώτες βοήθειες, τη χορήγηση οξυγόνου, τον τρόπο επικοινωνίας με τους επιβάτες και τη λειτουργία της καμπίνας του αεροσκάφους.
Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, ακολουθούν μερικές «πτήσεις εξοικείωσης» και από την επόμενη πτήση αναλαμβάνει κανονικά τα καθήκοντα της. Μετά την βασική εκπαίδευση, ακολουθούν εξετάσεις στην Αεροπορική Νομοθεσία, στη Γεωγραφία, για τη λήψη πτυχίου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Η εκπαίδευση ανανεώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής της αεροσυνοδού, ενώ κάθε φορά που πρόκειται να πετάξει με νέο τύπο αεροσκάφους παρακολουθεί την αντίστοιχη εκπαίδευση. Κάθε χρόνο γίνεται επαναληπτική εκπαίδευση για κάποιες μέρες και συχνά παρακολουθεί και σεμινάρια με διάφορα θέματα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Οι αεροπορικές εταιρείες προσλαμβάνουν αεροσυνοδούς μετά από δημοσίευση αντίστοιχης προκήρυξης στον Τύπο. Συνήθως τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι: Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών βοηθούν στη σειρά της κατάταξης, πιστοποιητικό υγείας  που χορηγεί το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, Πτυχίο ιπταμένης συνοδού, το οποίο αποκτούν όσοι από τους υποψήφιους επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας (Υ.Π.Α.), αφού προηγουμένως επιλεγούν για σύντομη εκπαίδευση από την Αεροπορική Εταιρεία. Το επάγγελμα της Αεροσυνοδού είναι ένα επάγγελμα που διαθέτει αίγλη, είναι καλά αμοιβόμενο και με ορισμένες πρόσθετες παροχές και διευκολύνσεις, όπως οι σημαντικές εκπτώσεις που έχει στα τιμολόγια των αεροπορικών εταιρειών και η δυνατότητα αγοράς και μεταφοράς αφορολόγητων ειδών από το εξωτερικό.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Η αεροσυνοδός μπορεί να εργαστεί:

  • ως συνοδός εδάφους ή αέρος σε αεροπορικές εταιρείες (ελληνικές & ξένες αεροπορικές εταιρείες),
  • ως εκπαιδεύτρια νέων αεροσυνοδών μετά από αρκετές ώρες πτήσης στον αέρα,
  • σε επιτελική θέση εδάφους ή στα γραφεία των αεροπορικών εταιρειών,
  • ως διοικητικό στέλεχος σε ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες.

Πηγές Πληροφόρησης:

  • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).  web site: http://www.ypa.gr
  • Ένωση Ιπταμένων Συνοδών και Φροντιστών. web site: http://www.eisf.gr.

    (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)