Αεροναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Οι επαγγελματικές του δραστηριότητες επεκτείνονται και στην τεχνολογία σχεδιασμού και κατασκευής αεροπορικών και διαστημικών οχημάτων. Αναλύει τις αεροπορικές κατασκευές και την τεχνολογία των αεροπορικών υλικών, την αεροδυναμική και τα συστήματα προώθησης των αεροσκαφών στις αεροπορικές μεταφορές και της μηχανικής των πτήσεων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας διαφέρουν ανάλογα με το χώρο στον οποίο απασχολείται. Οι συνθήκες, όμως, διαφοροποιούνται, όταν εργάζεται σε υπόστεγα ή στην ύπαιθρο, σε εργοστάσια κατασκευής αεροπλάνων κ.λπ. Συχνά ταξιδεύει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων προκειμένου να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο αντικείμενο της εργασίας του.

.
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι πολύ καλές γνώσεις στα μαθηματικά, στη φυσική, στο σχέδιο και η αντίληψη του χώρου, των όγκων και σχημάτων, όπως και η φαντασία, αποτελούν τα βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά του μηχανολόγου αεροναυπηγού μηχανικού. Πρέπει, επίσης, να είναι υπεύθυνος και προσεκτικός, γιατί υπογράφει για την ολοκλήρωση και την ασφάλεια έργων μεγάλου κόστους και σημασίας, καθώς επίσης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εργοδοτών του και να τις προσαρμόζει σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες ασφαλείας.

Σπουδές:

Σπουδές στο επάγγελμα του Αεροναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού προσφέρονται στα αντίστοιχα πολυτεχνικά τμήματα  των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως συντηρητής, επισκευαστής αεροσκαφών αεροπορικών εταιριών ή ως κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού αεροσκαφών σε εργοστάσια και ιδιωτικές εταιρίες, αλλά και στο δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα (τεχνικές εταιρείες, βιομηχανία, εργαστήρια κ.λπ.).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)