Γνωρίστε τα ΕΠΑΛ

Γνωρίστε τους τομείς και τις ειδικότητες που προσφέρουν τα Επαγγελματικά Λύκεια μέσα από το επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &  Θρησκευμάτων:

Εκπαιδευτικά περιγράμματα όλων των τομέων – Γνωρίστε τα ΕΠΑΛ

.

Εναλλακτικά και μέσα από το e Book:

Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό έτος 2017-2018