ΕΚΠΑ: Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Ίδρυμα

πηγή: http://www.uoa.gr/

Ενημερωτικό φυλλάδιο  σε 12 γλώσσες (Αγγλική, Αραβική, Γαλλική, Γερμανική, Ελληνική, Ιαπωνική, Ισπανική, Ιταλική, Κινεζική, Νορβηγική, Τουρκική, Ρωσική από το Ε.Κ.Π.Α.

Όραμα

Το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σπουδών και στην προαγωγή της επιστήμης μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Όραμα του Πανεπιστημίου μας αποτελεί η προαγωγή της αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης, η καινοτομία στην έρευνα, η καλλιέργεια της παιδείας γενικότερα, αλλά και η ενεργός συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Αποστολή και Πολιτική του Ιδρύματος

Αποστολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παραμένει, καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας από την ίδρυση σχεδόν του νέου ελληνικού κράτους, η διαρκής αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων μέσω της συνεχούς βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας και της ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών, η καλλιέργεια του πνεύματος διάκρισης και η αποτελεσματική σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία. Ανταποκρινόμενοι στις διαρκείς εξελίξεις του 21ου αιώνα στον τομέα της έρευνας επιθυμούμε οι Καθηγητές, οι ερευνητές και οι φοιτητές μας μέσα στα Τμήματα, τις Κλινικές και τα Εργαστήρια να αναζητούν την καινοτομία και την προαγωγή της γνώσης.

Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε και εμφυσήσουμε σε κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας την ικανότητα και το πάθος για πρόοδο και ευημερία, καθώς και το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας εντός και εκτός της κοινότητας του ΕΚΠΑ. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, απαλλαγμένα από κάθε μορφής διακρίσεις (φυλετικές, εθνικής προέλευσης, φύλου, θρησκείας, κ.ά.) έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση στη γνώση, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τις πολιτικές του Πανεπιστημίου, την ελληνική νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.

Ακαδημαϊκή Οργάνωση του ΕΚΠΑ μέσα από το mysep.gr 

Θεολογική Σχολή

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Φιλοσοφική Σχολή

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

.