Τμήματα Πληροφορικής

Τμήματα Πληροφορικής των (3)  Οικονομικών (κατά κύριο λόγο)  Πανεπιστημίων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πειραιά