Τμήματα Τ.Ε.Ι.: Νοσηλευτικής

ΤΕΙ Αθήνας (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΤΕΙ Ηπείρου (Συγχωνεύτηκε)

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΤΕΙ Κρήτης