Τα ενεργά ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Τα ενεργά ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

πηγή: ΥΠ.Π.Ε.Θ.