Δωρεάν Οδηγός Σπουδών για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ)

Συνεχής ενημέρωση – επικαιροποίηση

Δωρεάν Οδηγός Σπουδών για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ):

Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου  (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.). Στις σελίδες του περιγράφεται λεπτομερώς το Γενικό Λύκειο με τη νέα του δομή, οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και τα εξεταζόμενα μαθήματα. Επίσης  το Επαγγελματικό Λύκειο με τους Τομείς και τις Ειδικότητες που προσφέρει και τα εκπαιδευτικά περιγράμματα της κάθε ειδικότητας του. Τέλος, οι διαδικασίες πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τους αποφοίτους και των δύο τύπων Λυκείων.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην έκδοση αυτή εδράζονται στο ισχύον έως σήμερα (02/11/2017) νομοθετικό πλαίσιο. Οι όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις, θα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) καθώς και στην Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr) και θα συμπεριληφθούν στην επόμενη αναθεωρημένη έκδοση.

Αξίζει να σημειωθεί στην παρούσα έκδοση δεν αναφέρεται η νέα δομή του Γενικού Λυκείου που δόθηκε σε διαβούλευση στις 28.08.2017 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Με την ολοκλήρωση του εθνικού διαλόγου για την παιδεία και την θεσμοθέτηση της από το ελληνικό κοινοβούλιο, θα ενσωματωθεί σε έκτακτη έκδοση.

.

Άμεσα διαθέσιμο (free eΒΟΟΚ): εδώ

 

 

Σχόλιο:

Η τελευταία επικαιροποίηση του (02.11.2017) κρίθηκε αναγκαία έπειτα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων νέων προγραμμάτων σπουδών στα τμήματα Μαθητείας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.