Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.): Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας

Με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 136312/Δ4   (ΦΕΚ 2859 τ.Β΄ 21.08.2017)  θα υλοποιηθεί το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 το Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας εκπαιδευτικών μονάδων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στο επισυναπτόμενο κείμενο του εκπαιδευτικού Νικολάου Φωτίου μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα παρακάτω θέματα:

  • Νομικό πλαίσιο μαθητείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
  • Υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας».
  • Υποχρεώσεις των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»
  • Δικαιώματα των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»
  • Αποζημίωση μαθητευόμενων/ Ασφαλιστική κάλυψη του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»
  • Επιβαρύνσεις Εργοδοτών και Μαθητευόμενων για μαθητευόμενους κάτω ή άνω των 25 ετών.
  • Θεσμικό Πλαίσιο Μαθητείας για κάθε ειδικότητα.

Διαθέσιμο: εδώ