Ενημέρωση Μαθητών Γενικού Λυκείου

Με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους μαθητές των Γενικών Λυκείων για την νέα διαμόρφωση των Επιστημονικών Πεδίων του Μηχανογραφικού.

Πιο αναλυτικά:

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ.Β’/31.08.2017) Υ.Α. «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’)  και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», και σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Μετά την κατάργηση του 4ου Επιστημονικού Πεδίου «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), τα Επιστημονικά Πεδία διαμορφώνονται ως εξής:

στη συνέχεια

Επίσης

Τέλος σας ενημερώνουμε για την κατάτμηση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο στα Τμήματα: α) Μαθηματικών και β) Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και για την μετονομασία της εισαγωγικής κατεύθυνσης «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε εισαγωγική κατεύθυνσης «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης».

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α’), η ανωτέρω υπουργική απόφαση θα ισχύσει για  τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση, όλοι οι μαθητές του τρέχοντος σχολικού έτους.

.

πηγή: έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

.

Σχόλια:

Ήδη με την δημοσίευση των αναγκαίων Φ.Ε.Κ. όλες οι ανωτέρω μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό της πύλης μας www.mysep.gr

Σε έντυπη μορφή μπορείτε να δείτε το Μηχανογραφικό του 2018 (επικαιροποίηση: 06/09/2017).

Με την παρατήρηση βέβαια ότι κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους 2017-2018 ενδεχομένως να υπάρξουν νομοθετικές μεταβολές στις ονομασίες σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων ή ακόμη δημιουργία νέων τμημάτων π.χ. ολοκλήρωση διαδικασιών του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (έπειτα από συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) και κατά συνέπεια δημιουργία νέων τμημάτων.

Αποθηκεύστε την Πύλη  (www.mysep.gr)  στα αγαπημένα σας για να έχετε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.