Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο (free-eBooks)

Το διάστημα αυτό και έως την Παρασκευή 14.07.2017 οι υποψήφιοι φοιτητές – απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων – έχουν κληθεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους, στις σχολές και τα τμήματα Πανεπιστημίων & ΤΕΙ.

Ένα χρήσιμο βιβλίο για το σκοπό αυτό  αποτελεί το free- eBooks του εκπαιδευτικού Νικόλαου Φωτίου. Μπορείτε  να το κατεβάσετε από το παρακάτω σύνδεσμο:

Το βιβλίο επιδιώκει να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης των υποψηφίων, με το νέο σύστημα εισαγωγής, να παρέχει απλές και σύντομες συμβουλές για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού – οι οποίες καταγράφτηκαν μέσα από την πολυετή εμπειρία του σε δημόσιες δομές ΣΕΠ – αλλά κυρίως να παρουσιάσει συνοπτικά όλες τις σχολές και τα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης ομαδοποιημένες ανά επιστημονικό αντικείμενο σπουδών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ολόκληρη η βάση δεδομένων της Πύλης μας www.mysep.gr, σχεδιάστηκε επίσης ώστε να ανταποκρίνεται στον στόχο αυτό. Στην ενότητα Τριτοβάθμια παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης των σχολών & τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, εκπαιδευτικό ίδρυμα, πόλη, επάγγελμα, ανά τομέα των Επαγγελματικών Λυκείων, με το παλιό σύστημα (10%), κτλ.

Η παρουσίαση όλων των σχολών και τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (και όχι μόνο) περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να γνωρίζει ο υποψήφιος πριν δηλώσει (τσεκάρει) την αντίστοιχη σχολή.

Για κάθε τμήμα μπορείτε να δείτε: την ακαδημαϊκή οργάνωση, την  έδρα, το σκοπό του τμήματος, την διάρκεια σπουδών, τις κατευθύνσεις του (σύγκριση με ομοειδή τμήματα), ενδεικτικά μαθήματα, τους συνδέσμους με το επίσημο site και τον πρόσφατο οδηγό σπουδών, τι άλλο πρέπει να ξέρω (ιδιαιτερότητες τμήματος), επαγγελματικά δικαιώματα – προοπτικές, τα Φ.Ε.Κ. επαγγελματικών δικαιωμάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος, σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις, χρήσιμα βίντεο παρουσίασης του τμήματος, αντίστοιχα τμήματα άλλων ΑΕΙ για μετεγγραφές.

Ελπίζουμε τα ανωτέρω εργαλεία να σας φανούν χρήσιμα και να συμβάλουν στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής επιλογής σας.

Τέλος, στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αναζητήσετε τα ειδικά αφιερώματα σε επιμέρους σχολές ή τμήματα:

Καλή σας επιτυχία.