Μουσικά σχολεία: αριθμός εισακτέων

Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2017-18

Το έγγραφο σε μορφή pdf

.

πηγή: ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Περισσότερα στοιχεία για τα Μουσικά σχολεία: εδώ