Πυροσβεστική Ακαδημία: Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Αναλυτικά την προκήρυξη δείτε εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

περισσότερα στοιχεία επίσης: εδώ