Υπουργείου Εξωτερικών: Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Τρίτη, 11 Απρίλιος 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

1.    ΦΕΚ 1253/Β΄/11.04.2017

2.  Προκήρυξη (Π15-16126/06.04.2017) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

3.    Περίληψη

4.    Αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση

5.    Άρθρο 66 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών (γενικά προσόντα διορισμού)

6.    Βιβλιογραφία

.

Δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε έναν κρίσιμο και απαιτητικό τομέα, αυτόν της προώθησης των διεθνών σχέσεων της χώρας. Απευθύνεται σε νέες και νέους, που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό και συγχρόνως να γίνουν ο δίαυλος επικοινωνίας της χώρας μας με άλλους λαούς, ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή που οι κάθε μορφής επαφές μεταξύ των κρατών, των πολιτισμών, των οικονομιών, αυτών των ίδιων των ανθρώπων, είναι περισσότερο παρά ποτέ πυκνές. Πέρα από τα γενικά προσόντα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα για την εισαγωγή και τη σταδιοδρομία ποικίλλουν ανάλογα με τους Κλάδους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Γενικά Προσόντα Διορισμού: Άρθρο 66 Οργανισμού

Διπλωματικός Κλάδος

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου, χωρίς περιορισμό στο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον ειδικό διαγωνισμό που διενεργεί, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το Υπουργείο Εξωτερικών είναι και η γνώση της Αγγλικής και μίας εκ των παρακάτω γλωσσών: Αραβικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Κινεζικής, Ρωσικής. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού φοιτούν στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, συμμετέχουν εκ νέου σε εξετάσεις, που διενεργεί η Διπλωματική και οι επιτυχόντες διορίζονται ως Ακόλουθοι Πρεσβείας.

Σχετικές πληροφορίες:

Προεδρικό Διάταγμα 23/2017 Εισαγωγικός Διαγωνισμός των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας- ΝΕΟ

Π.Δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματκής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 10/1999)

●  Περί αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία (ΦΕΚ)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 15 παρ.6, άρθρο 66 και άρθρο 91 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4451/2017 (κατάργηση ανώτατου ορίου ηλικίας συμμετοχής στο διαγωνισμό)

πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών