Αφιέρωμα: Τεχνολογία Τροφίμων

Απόσπασμα από το free eBooks: Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο – Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2017

.

Αφιέρωμα: Σπουδές στην Τεχνολογία Τροφίμων

Τα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων έχουν ως αποστολή να προάγουν, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας, στον οποίο, βιολογικές, φυσικές και μηχανικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή, συντήρηση, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή, τροφίμων.

.

Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων στα Δημόσια Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

 1. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Αγίου Σπυρίδωνα 12210 Αιγάλεω – Αθήνα. web site: http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology
 2. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων. Tέρμα Λεωφ. Βεργωτή 28100 Αργοστόλι. Κεφαλλονιά. web site: http://bg.teiion.gr/
 3. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σίνδος 57400 Θεσσαλονίκη. web site: http://www.food.teithe.gr/index.php
 4. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου. Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα. web site: http://www.tetro.teikal.gr/
 5. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας. Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, 43100, Καρδίτσα. web site: http://www.food.teilar.gr/

.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη (8 εξάμηνα).

Ενδεικτικά Μαθήματα: Μηχανική Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Στατιστική για Τεχνολογία Τροφίμων, Μάρκετινγκ Τροφίμων, Διατροφή και Θρεπτική Αξία Τροφίμων, Ποιοτικός Έλεγχος-Εξασφάλιση Ποιότητας, Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Προστασία Περιβάλλοντος και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων, Τεχνολογία Ζυμουμένων Τροφίμων, Προσθετικές και Αρτυματικές Ύλες Τροφίμων, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Τεχνολογία Φρούτων Λαχανικών, Τεχνολογία Λιπών Λαδιών, Τεχνολογία Σιτηρών, Τεχνολογία Αλιευμάτων, Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Τεχνολογία Κρέατος και Κρεατοπαρασκευασμάτων, Στατιστική Εκτίμηση Ποιοτικού Ελέγχου, Συσκευασία τροφίμων, Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανιών Τροφίμων, Υγιεινή Εργοστασίων Τροφίμων, Καθορισμός Προδιαγραφών και Νομοθεσία, κ.ά.

 

Τα Προγράμματα σπουδών  καλύπτουν τις εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στα τρόφιμα και ειδικότερα στη βελτίωση της παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, προετοιμασίας, εξέτασης, νομοθεσίας καθώς και χρησιμοποίησης των τροφίμων. Κάνει δε χρήση των βιολογικών, φυσικών, χημικών και οικονομικών αρχών καθώς και των τεχνολογιών πληροφόρησης.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Τεχνολόγοι Τροφίμων και να μπορούν:

 • Να εφαρμόζουν και να αυξάνουν τη γνώση επί της σύνθεσης των τροφίμων, με όρους την ποιότητα και την ασφάλειά τους.
 • Να εκτιμούν ποσοτικά την απόδοση του εξοπλισμού επεξεργασίας των τροφίμων και να  υποδεικνύουν, με βάση τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, τον κατάλληλο εξοπλισμό και διεργασίες παραγωγής, καθώς επίσης να χρησιμοποιούν ποσοτικές τεχνικές, για την εκτίμηση σπουδαίων παραγόντων ασφάλειας και ποιότητας.
 • Να είναι υπεύθυνοι για την επιλογή, εξειδίκευση, εγκαθίδρυση και το σχεδιασμό της συνολικής διαδικασίας παραγωγής, καθώς και για το λειτουργικό σχεδιασμό των διεργασιών τροφίμων.
 • Να αναπτύσσουν και να εκτελούν χημικές, φυσικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις, για την εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και μεθόδους ελέγχου για όλους τους μικροοργανισμούς των τροφίμων.
 • Να λαμβάνουν μέρος στην εκτίμηση / αξιολόγηση των διεργασιών παραγωγής τροφίμων, με τη χρήση τεχνικών όπως η Ανάλυση Επικινδυνότητας -Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.
 • Να επιβλέπουν και να εφαρμόζουν τις μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, κατά την επεξεργασία τους, ώστε να είναι σύμφωνη με αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας (π.χ. ISO 9000), τις σχετικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και νομικές απαιτήσεις.
 • Να λαμβάνουν μέρος και να βοηθούν στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και  προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων τροφίμων και να συμμετέχουν σε προγράμματα πολλαπλών επιστημονικών αντικειμένων.
 • Να συμβάλλουν και να λαμβάνουν μέρος στη λειτουργία, τη διοίκηση – διαχείριση και τον έλεγχο των βιομηχανικών διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων.
 • Να έχουν κατάλληλο υπόβαθρο για απασχόληση στην εκπαίδευση και την έρευνα.
 • Να εκτελούν τα ανωτέρω χρησιμοποιώντας κατάλληλες δεξιότητες διαπροσωπικής επαφής, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εργάζονται είτε ατομικά είτε ως μέλη μικρών ή μεγάλων ομάδων, να προετοιμάζουν αναφορές και πραγματοποιούν, κατά τρόπο τελεσφόρο, παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων διερευνήσεων μελετών, έρευνας κλπ.
 • Να υιοθετούν και να μαθαίνουν νέες τεχνικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της αγοράς.

.

Οδηγός σπουδών από το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (ακαδ. έτος 2016-17)

Οδηγός σπουδών από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας (ισχύει από το ακαδ. έτος 2009-10)

Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Τροφίμων

.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Το τμήμα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία, με (2) κατευθύνσεις: α). Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινοτομία Τροφίμων και β). Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων.

Το τμήμα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων..

.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων, αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασχολείται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης τροφίμων όπως: με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων καθώς και τις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίμων, με την εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών, με την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών, με την εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών Τροφίμων, με την συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων, με την άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, να απασχολείται στη διακίνηση και προώθηση (marketing) των μεταποιημένων τροφίμων στις αλυσίδες καταστημάτων, κ.ά.

.

Στατιστικά στοιχεία 2016:

Κωδ. Μηχ. Τμήματα Θέσεις (με το 90 ΓΕΛ% ) Βαθμολογία πρώτου εισαγόμενου Βαθμολογία τελευταίου εισαγόμενου Πόσοι το δήλωσαν το 2016
716

Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)

69 16.434 13.194 3.959
546

Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

121 11.319 7.006 2.526
717

Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

73 15.069 11.904 4.166
515

Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

86 14.780 9.049 3.021
739

Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

93 11.682 8.849 3.225

.

ΒΙΝΤΕΟ

.

Επαγγελματική Μονογραφία του Τεχνολόγου Τροφίμων: εδώ .

.

Διαδικασίες Πρόσβασης στα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων:

Για τους Μαθητές των Γενικών Λυκείων.

 • Από το 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο – (από Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών)

Για τους Μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

.

Σπουδές σε παρόμοια αντικείμενα:

.

Άλλα αφιερώματα:

.

Κατεβάστε ελεύθερα το free eBooks: Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο – Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2017 για να έχετε αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση για όλες τις σχολές και τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.