Αφιέρωμα: Τεστ Ενδιαφερόντων

Αφιέρωμα: Τεστ (ή ερωτηματολογίου) Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Έχεις αναρωτηθεί αν έχεις ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις καλές τέχνες;  Αν θα ήθελες να αναπτύξεις επιχειρηματική δράση;  Αν διαθέτεις υπομονή και επιμονή για να εργαστείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες; Αν διαθέτεις επικοινωνιακές δεξιότητες για να ασχοληθείς με τις δημόσιες σχέσεις; Αν έχεις πρακτικές δεξιότητες για να ασχοληθείς επαγγελματικά με την ηλεκτρολογία ή την μηχανολογία;

Ξέρεις σίγουρα τι είναι σημαντικότερο για σένα σε μια εργασία; Οι οικονομικές απολαβές; η αναγνώριση; οι σχέσεις με τους συναδέλφους; ο ελεύθερος χρόνος; η αυτονομία;  η δυνατότητα για άσκηση ηγεσίας;

Ενδεχομένως να έχεις υποψιαστεί τις απαντήσεις για τα ανωτέρω θέματα ή να έχεις συζητήσεις με φίλους σου ή τους γονείς σου τα ζητήματα αυτά αλλά δεν είσαι και πολύ σίγουρος για τις απόψεις σου;

Υπάρχουν επιστημονικά εργαλεία (τεστ) που μπορούν να σε βοηθήσουν να βγάλεις άκρη…

Τα  79 Δημόσια Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία τεστ, όπως συχνά λέγονται, που στόχο έχουν να σε βοηθήσουν να πάρεις σωστές επαγγελματικές αποφάσεις μαθαίνοντας περισσότερα για τις κλίσεις και τις ικανότητές σου, τα επαγγελματικά σου ενδιαφέροντα και τις εργασιακές σου αξίες. Με άλλα λόγια, συμπληρώνοντας τα τεστ μπορείς να αποκτήσεις μια καλύτερη εικόνα του εαυτού σου και να δεις πώς αυτή ταιριάζει καλύτερα με τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας.

Επίσης και διαδικτυακά από το σπίτι σου έχεις την δυνατότητα να κάνεις δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσα από το επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού: επίσημου οργανισμού του Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων).

.

Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων 

Μ’ αυτό το τεστ μπορείς να δεις ποια είναι τα επαγγελματικά σου ενδιαφέροντα. Τα ενδιαφέροντα είναι βασική πλευρά της προσωπικότητάς μας. Εκφράζουν ότι μας αρέσει (εκδήλωση ενδιαφέροντος) και ότι δεν μας αρέσει (έλλειψη ενδιαφέροντος). Καλλιεργούνται δε μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε (π.χ. ενδοσχολικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες, χόμπι κλπ.).

Το να κάνεις αυτό που σου αρέσει παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επιλογή των εκπαιδευτικών σου πλάνων και των επαγγελματικών σου επιλογών.

Το συγκεκριμένο Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων στηρίζεται στη θεωρία του John Holland. Σύμφωνα  με τη θεω­ρία αυτή, τα επαγγελματικά ενδιαφέρο­ντα είναι μια βασική πλευρά της προσωπικότητας και επομένως η περιγραφή τους είναι στην ουσία περιγραφή της ίδιας της προσωπικότητας ενός ανθρώ­που. Κάθε άτομο μοιάζει με κάποιον από τους έξι βασικούς τύπους προσωπικότητας τους οποίους προτείνει. Οι έξι τύποι προσωπικότητας ή ενδιαφερόντων (κατά τον Ηοlland)  είναι:

και όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, κατατάσσονται σχημα­τικά στις κορυφές ενός εξαγώνου. Αντίστοιχα υπάρχουν  έξι τύποι περιβαλλόντων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε έξι τύπους επαγγελμάτων (πρακτικά, ερευνητικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, επιχειρηματικά και οργανωτικά-διοικητικά επαγγέλματα).

Η επαγγελματική ικανοποίηση ενός ατόμου εξαρ­τάται από το βαθμό στον οποίο το εργα­σιακό του περιβάλλον ταιριάζει με την προσωπικότητά του.

Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο ένα άτομο μοιάζει με κάποιους από τους τύπους αυτούς, τόσο πιθανότερο είναι να εκδηλώσει συμπεριφορές και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους αντίστοιχους τύπους  προσωπικότητας και τόσο πιθανότερο είναι να προσαρμοστεί απόλυτα στο αντίστοιχο επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι άνθρωποι ψάχνουν για περιβάλλοντα τα οποία είναι συμβατά με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, τους επιτρέπουν να εκφράζουν τις δεξιότητες και τις αξίες τους και περιλαμβάνουν καθήκοντα που τους προκαλούν ενδιαφέρον. Άρα κάθε άτομο που μοιάζει με συγκεκριμένους τύπους προσωπικότητας, θα επιλέξει και θα αισθανθεί περισσότερο ικανοποιημένο σε επαγγελματικά περιβάλλοντα που ανταποκρίνονται στους τύπους της προσωπικότητάς του.

Τα αποτελέσματα που θα πάρεις από το συγκεκριμένο τεστ θα αναδείξουν τους τύπους προσωπικότητας που υπάγεσαι, προκειμένου με ασφάλεια να χαράξεις την ατομική εκπαιδευτική και επαγγελματική σου πορεία.

Να θυμάσαι:

  • Δεν έχουμε χαρακτηριστικά από ένα μόνο τύπο προσωπικότητας.
  • Κάθε επάγγελμα απαιτεί για την άσκηση του ικανότητες και δεξιότητες από διάφορους τύπους προσωπικότητας.
  • Δεν είμαστε ικανοί για ένα μόνο επάγγελμα στη ζωή.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί επισυνάπτουμε μία παρουσίαση για να κατανοήσεις καλύτερα τα αποτελέσματα του Τεστ (ή ερωτηματολογίου) επαγγελματικών σου ενδιαφερόντων.

.