Αφιέρωμα: τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Απόσπασμα από το free eBooks: Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο – Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2017

.

Αφιέρωμα: Σπουδές  στα τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τα συγκεκριμένα τμήματα  έχουν ως γενικό σκοπό να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για την μελέτη και έρευνα θεμάτων που αφορούν στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, στη συγκρότηση και λειτουργία των Διεθνών Οργανισμών, στους θεσμούς και λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, στην Εξωτερική Πολιτική και τις Διακρατικές Σχέσεις.

.

Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών στα Δημόσια Πανεπιστήμια:

  1. Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κεντρικό κτίριο: Καραολή &  Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς & Κτίριο Ανδρούτσου: Ανδρούτσου 150, 18534, Πειραιάς. web site: http://www.des.unipi.gr/
  2. Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Λεωφ. Συγγρού  136, 17671 Αθήνα. web site: http://deps.panteion.gr/
  3. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας.  Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη. web site: http://www.uom.gr/index.php?tmima=4&categorymenu=2
  4. Τμήμα  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. web site: http://deos.aueb.gr/

.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη (8 εξάμηνα).

Για την εισαγωγή στα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  των Πανεπιστημίων Μακεδονίας και Πειραιά απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα (Αγγλική Γλώσσα ή Γαλλική Γλώσσα ή Γερμανική Γλώσσα ή Ιταλική Γλώσσα).

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 2744 τ.Β’ /31.08.2016) τα τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και Διεθνών & Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου ανήκουν στο 1ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο, ενώ τα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου  Αθήνας μόνο στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ενδεικτικά Μαθήματα: Διεθνές – Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος, Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες, Γεωοικονομία και Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνής Μεταφορά Τεχνολογίας, Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής, Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε. στο Διεθνές Πολιτικό Περιβάλλον, Η Κοινωνία και η Εξωτερική Πολιτική της Κίνας, Εξωτερική Πολιτική της Ρωσίας, Πολιτική Κοινωνιολογία, Δίκαιο της Θάλασσας, Η Κοινωνία και η Εξωτερική Πολιτική της Ινδίας, Διαχείριση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ολοκλήρωση, Σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, Κυπριακό και Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διεύρυνση, Πολιτική και Διακυβέρνηση της Ε.Ε., Θέματα Εφαρμογής των Πολιτικών της Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Πολιτική των Κρατικών Ενισχύσεων, Αξιολόγηση Διεθνών Επενδύσεων, Δίκαιο και Πολιτική του Ανταγωνισμού, Χρημ/κή Λογιστική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Αρχές Μάνατζμεντ, Θεωρία Διεθνούς Λογιστικής, Διεθνές Μάρκετινγκ, Η Αγγλική Γλώσσα στα Μ.Μ.Ε., Θέματα Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Δεξιότητας και Επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα, Θέματα Ευρωπαϊκής Γλωσσικής Δεξιότητας και Επικοινωνίας στην Γαλλική Γλώσσα, Τέταρτη ξένη Γλώσσα (Κινεζική, Αραβική, Ρωσική, Ισπανική) κ.ά.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει δυνατότητα σπουδών στα ευρωπαϊκά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη διεθνή πολιτική, τη διπλωματία, τη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και μεσολάβηση, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και θεσμούς, τη μελέτη των διεθνών χρηματαγορών, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα μεγάλα παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, τη μελέτη περιοχών του κόσμου, τα εσωτερικά πολιτικά συστήματα και την εξωτερική πολιτική χωρών, τις αναπτυξιακές πτυχές της διεθνούς οικονομίας, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική, τη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις νέες τεχνολογίες. Το ακαδημαϊκό προφίλ του τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Στηρίζεται δε ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του: α). στις διεθνείς σχέσεις – διεθνή πολιτική, β).  στη διεθνή οικονομική και γ). στις ευρωπαϊκές σπουδές.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου  επιδιώκει την πολύπτυχη, διεπιστημονική και διεπιστημολογική καλλιέργεια ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η τεκμηριωμένη διαλογική επιχειρηματολογία και η κατανόηση σύνθετων θεωρητικών και εμπειρικών ζητημάτων γύρω από τα διεθνή και ευρωπαϊκά δρώμενα.  Καταστατική αποστολή του προγράμματός είναι η απροκατάληπτη, θεωρητικά θεμελιωμένη και εμπειρικά ελεγμένη προσπέλαση των δικαιικών, πολιτικών και οικονομικών συνιστωσών ενός φύσει δυναμικού κόσμου, με στόχο τη διάπλαση της επιστημονικής προσωπικότητας των σπουδαστών μας, ώστε ν’ αποτελέσουν τους αυριανούς κοινωνούς και λειτουργούς μιας ανθρωποκεντρικής, δικαιοκρατικής και στοχαζόμενης κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καταστούν ικανοί να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών, οικονομικών και πολιτικών Σχέσεων. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει είναι: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης: α). Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία ή β). Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές. Η επιλογή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης γίνεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρίτου έτους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας περιλαμβάνει περιοχές της Οικονομικής Επιστήμης που σχετίζονται με την αγορά και τις επιχειρήσεις (Χρηματοδοτική, Λογιστική, Βιομηχανική Οργάνωση, Τραπεζική), την οικονομική συμπεριφορά και τις αποφάσεις ατόμων και Κυβερνήσεων (Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Δημόσια Οικονομική, Θεωρία Παιγνίων), τις σχέσεις μεταξύ κρατών (Διεθνής Οικονομική, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο), τις ποσοτικές μεθόδους (Οικονομετρία, Στατιστική) και τις κοινωνικές και πολιτικές πλευρές της οικονομικής πραγματικότητας (Ανισότητες, Ανεργία, Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσμοί, Δημοκρατία) Για το λόγο αυτό, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μια από τις δυο κατευθύνσεις του Τμήματος: α). Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική ή β). Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική εξέταση σε 7 συγκεκριμένα μαθήματα ανά κατεύθυνση από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής.

.

Οδηγός σπουδών από το  Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ακαδ. έτος 2016-17)

Οδηγός σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (ισχύει από το ακαδ. έτος 2013-14)

.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Το τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς  προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα  σπουδών α). Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και β). Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία.

Το τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου προσφέρει  μεταπτυχιακό πρόγραμμα  σπουδών με (6) ειδικεύσεις: α). Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, β). Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, γ). Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο, δ). Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική, ε). Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, στ). Διεθνής Πολιτική Οικονομία.

Το τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει (4) μεταπτυχιακά προγράμματα  σπουδών α). Διεθνείς Σπουδές β). Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού γ). Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Διακυβέρνηση δ). International Public Administration και ε). Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες & Συναλλαγές.

Το τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας προσφέρει (5) μεταπτυχιακά προγράμματα  σπουδών α). Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Πλήρους Φοίτησης) β). Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης) γ). Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη (Μερικής Φοίτησης) δ). Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Μερικής Φοίτησης) και ε). Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση.

.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Για  τους αποφοίτους του ανωτέρων τμημάτων ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ενδεικτικά αναφέρονται: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. Ειδικότερα πεδία απασχόλησης συνιστούν μεταξύ άλλων: τα Όργανα Διεθνών Οργανισμών, τα Όργανα της ΕΕ, η Δημόσια Διοίκηση και οι Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και διεθνή χώρο, τα ΜΜΕ, τα Όργανα άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτυχιούχοι των τμημάτων των Πανεπιστημίων:  Πειραιά, Μακεδονίας (του τομέα: Διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού πυλών και του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικονομολόγοι ή ως λογιστές, αν αυτό επιθυμούν.

.

Στατιστικά στοιχεία 2016:

 

Κωδ. Μηχ. Τμήματα Θέσεις (με το 90 ΓΕΛ% ) Βαθμολογία πρώτου εισαγόμενου Βαθμολογία τελευταίου εισαγόμενου Πόσοι το δήλωσαν το 2016
355

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

130 20.558 17.987 3.253
179

Διεθνών & Ευρωπαϊκών  και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

138 20.319 17.587 3.341
161

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

138 19.876 14.066 1.505
150

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

121 18.375 14.247 4.714

.

ΒΙΝΤΕΟ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών – Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας (14.02.2017)

.

Διαδικασίες Πρόσβασης στα ανωτέρω τμήματα:

Για τους Μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και

Διεθνών & Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου  Αθήνας

Για τους Μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

.

Σπουδές σε παρόμοια αντικείμενα:

.

Κατεβάστε ελεύθερα το free eBooks: Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο – Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2017 για να έχετε αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση για όλες τις σχολές και τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.