Αφιέρωμα: Σπουδές στην Λογοθεραπεία

Απόσπασμα από το free eBooks: Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο – Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2017

.

Αφιέρωμα: Σπουδές στην Λογοθεραπεία

Η αποστολή του τμημάτων Λογοθεραπείας  όπως αποτυπώνονται στα περιεχόμενα σπουδών τους, έχει ως σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Την εκπαίδευση των σπουδααστών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα καθώς και την πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών που συνδέονται με αυτά.
  • Την παροχή – δια μέσου των κλινικών μαθημάτων – υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης διαταραχών που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες – σε σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και λοιπά ιδρύματα όπως και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τμήματος.
  • Την επιστημονική έρευνα επί θεμάτων που αφορούν τον λόγο, φωνή, ομιλία καθώς και τις διαταραχές αυτών, με έμφαση στην Ελληνική γλώσσα.
    (Ο όρος ‘λόγος’ χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου ‘γλώσσα’, προς αποφυγή σύγχυσης με τη γλώσσα ως όργανο της άρθρωσης).

Συνέπεια των παραπάνω είναι η συνεργασία των τμημάτων τόσο με κρατικούς φορείς εκπαίδευσης και υγείας, όσο και με ερευνητικά κέντρα.

.

Τμήματα Λογοθεραπείας στα Δημόσια Τεχνολoγικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

  1. Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. 4ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών 45500, Ιωάννινα. web site: http://www.slt.ioa.teiep.gr/
  2. Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας. Μ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 26334 – Πάτρα. web site: http://www.logoth.teipat.gr/
  3. Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου. web site: http://www.logo.teikal.gr/.

.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη (8 εξάμηνα).

Ενδεικτικά Μαθήματα: Φωνητική, Εξελικτική Ψυχολογία, Ανατομία-Φυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, Εισαγωγή στη Λογοπαθολογία, Παιδιατρική, Νευροανατομία /Νευροφυσιολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, Γλωσσική Ανάπτυξη – Κατάκτηση Γλώσσας, Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές, Κοινωνιολογία της Υγείας , Νευρολογία, Ψυχοπαθολογία, Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, Ακοολογία, Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας, Μαθησιακές δυσκολίες και Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας, Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία, Διαταραχές της Φώνησης, Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας, Νοηματική Γλώσσα, Κλινική Νευροψυχολογία, Μορφο-Φωνολογία της Ελληνικής, Ψυχολογία της Γλώσσας και Νευρογλωσσολογία, Διαταραχές Ροής – Τραυλισμός, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Λογοθεραπείας, Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων Λογοθεραπείας, κ.ά.

Το Προγράμματα Σπουδών περιλαμβάνουν επίσης 900 περίπου υποχρεωτικές κλινικές ώρες οι οποίες διεξάγονται κάτω από την εποπτεία επαγγελματιών Λογοπαθολόγων/ Λογοθεραπευτών και έχουν σκοπό την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση ασθενών από τους σπουδαστές. Οι κλινικές λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.

.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Το τμήμα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας.

Το τμήμα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας προσφέρει διατμηματικό μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στις  Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία.

.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι πτυχιούχοι του φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου και απασχολούνται στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές απασχολούνται επαγγελματικά στους ακολούθους τομείς: Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα. Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης: Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.ά.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς, καθώς και να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τμημάτων Λογοθεραπείας των ΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 96/2000  (ΦΕΚ 82 τ.Α’/18.04.2002) και στο Π.Δ. 176/2014  (ΦΕΚ 279 τ.Α’ /31.12.2014)

.

Επαγγελματική Μονογραφία του Λογοθεραπευτή

 

Στατιστικά στοιχεία 2016:

Κωδ. Μηχ. Τμήματα Θέσεις (με το 90 ΓΕΛ% ) Βαθμολογία πρώτου εισαγόμενου Βαθμολογία τελευταίου εισαγόμενου Πόσοι το δήλωσαν το 2016
620

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

110 18.092 15.598 6.917
618

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

84 17.756 15.777 6.591

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

(Δεν υπήρχε στο μηχανογραφικό από το 2013 και εφεξής)

ΒΙΝΤΕΟ

Το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή:

 

.

Διαδικασίες Πρόσβασης στα τμήματα Λογοθεραπείας:

Για τους Μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Για τους Μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

.

Σπουδές σε παρόμοια αντικείμενα:

 

Κατεβάστε ελεύθερα το free eBooks: Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο – Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2017  για να έχετε αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση για όλες τις σχολές και τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.