Αφιέρωμα: Σπουδές στην Ψυχολογία

Απόσπασμα από το free eBooks: Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο – Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2017

.

Αφιέρωμα: Σπουδές στην Ψυχολογία.

Σκοπός των τμημάτων Ψυχολογίας είναι η εκπαίδευση επι­στημόνων στην κατανόηση, μελέτη, έρευνα και ερμη­νεία της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα τα ανωτέρω τμήματα στόχο έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να κατανοούν, να μελετούν, να ερευνούν και να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης, στοχεύεται η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας, και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της ψυχολογίας.

.

Τμήματα Ψυχολογίας στα Δημόσια Πανεπιστήμια:

  1. Τμήμα Ψυχολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ιλίσια. web site: http://www.psych.uoa.gr/
  2. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας. Πάντειο Πανεπιστήμιο. web site: http://www.psychology-panteion.com/
  3. Τμήμα Ψυχολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη. web site:  http://www.psy.auth.gr/ 
  4. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Οικονομικών κα Πολιτικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστημιούπολη 74100 Ρέθυμνο. web site: http://www.psychology.uoc.gr/

.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη (8 εξάμηνα).

Ενδεικτικά Μαθήματα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Σχολική Ψυχολογία, Θεωρίες προσωπικότητας, Νευροψυχολογία, Θεραπευτικά Μοντέλα, Οργανωτική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές, Ψυχολογία των ηλικιωμένων, Συμβολική Λογική, Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχολογία της προσωπικότητας, Διαπολιτιστική Ψυχολογία, Έρευνα και Εφαρμογές στην Κοινωνική Ψυχολογία, Ιστορία της Ψυχολογίας, Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία, Μετανάστευση και Μειονοτικές ομάδες: Ψυχολογική Προσαρμογή, Οικολογική και Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, κ.ά.

Τα προγράμματα σπουδών των ανωτέρω πανεπιστημιακών τμημάτων είναι αντίστοιχα και ισάξια μεταξύ τους.

.

Οδηγός σπουδών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ακαδ. έτος 2016-17)

Οδηγός σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (ακαδ. έτος 2015-16)

Οδηγός σπουδών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ακαδ. έτος 2016-17)

Οδηγός σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ισχύει από το ακαδ. έτος 2011-12)

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Το τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. προσφέρει (4) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: α). Σχολική Ψυχολογία β). Κλινική Ψυχολογία γ). Γνωσιακή επιστήμη δ). Προαγωγή  και Αγωγή Υγείας.

Το τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην  Ψυχολογία με (4) κατευθύνσεις: α). Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων β). Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές Συμβουλευτικής γ). Ταυτότητα & Διαπροσωπικές Σχέσεις δ). Εφαρμοσμένη Γνωστική & Αναπτυξιακή Ψυχολογία.

Το τμήμα του Α.Π.Θ. προσφέρει (3) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: α). Εφαρμοσμένη Ψυχολογία β). Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους γ). Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις.

Το τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει (2) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: α). Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις β). Ειδική Αγωγή.

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι Απόφοιτοι των τμημάτων Ψυχολογίας  έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεως τους στις οικείες Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979  (ΦΕΚ 278 τ.Α’/31.12.1979) και 2646/1998  (ΦΕΚ 1331 τ 31.12.1998).
Οι τομείς απασχόλησης των ψυχολόγων στην Ελλάδα συνοψίζονται στους εξής:
 .
  • στο χώρο της υγείας και της φροντίδας (νοσοκομεία και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμοί για τα άτομα με αναπηρία, τα κέντρα αποκατάστασης, τα γηροκομεία),
  • στο χώρο της εκπαίδευσης (σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμβουλευτικά κέντρα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης), και
  • σε διάφορους άλλους κοινωνικούς φορείς παροχής πηρεσιών (όπως δήμοι, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, διάφοροι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ο Ο.Α.Ε.Δ. και άλλοι φορείς στήριξης της απασχόλησης).

.

Συνοπτικά οι  Πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εργασίας, σε Σχολές, Οικοτροφεία, Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, Προγράμματα Αλφαβητισμού, σε Ψυχιατρικές Κλινικές Νοσοκομείων ή σε Ιδιωτικές Κλινικές, σε Γραφεία Παροχής Ψυχολογικών Συμβουλών, σε επιχειρήσεις, σε Συμβουλευτικά Κέντρα, σε Ερευνητικά Κέντρα στη Διαφήμιση και το Μarketing, ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους γραφείο, συμβουλευτικό κέντρο, κ.ά. 

.

Στατιστικά στοιχεία 2016:.

Κωδ. Μηχ. Τμήματα Θέσεις (με το 90 ΓΕΛ% ) Βαθμολογία πρώτου εισαγόμενου Βαθμολογία τελευταίου εισαγόμενου Πόσοι το δήλωσαν το 2016
171 Ψυχολογίας (Αθήνα) – Ε.Κ.Π.Α. 130 19.264 17.725 6.626
170 Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο 112 19.155 17.381 6.802
172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) 138 18.853 17.517 7.043
151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) 147 18.892 17.121 5.905

.

ΒΙΝΤΕΟ

Το επάγγελμα του Ψυχολόγου:

.

.
.

.

Το τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (14.01.2015)


.

Διαδικασίες Πρόσβασης στα τμήματα Ψυχολογίας:

Για τους Μαθητές  των Γενικών Λυκείων.

Για τους Μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

  • Δεν προβλέπεται

Σπουδές σε παρόμοια αντικείμενα:

.

Κατεβάστε ελεύθερα το  free eBooks: Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο – Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2017 για να έχετε αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση  για όλες τις σχολές και τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.