Οδοντιατρικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/09/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Οδοντιατρικής

Έδρα :

Διεύθυνση: Θηβών 2, 11527 Γουδή

Τηλέφωνο: 210 7461000, 210 7461105, Fax  210 7461187 Ε-mail: secr@dent.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος Οδοντιατρικής είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση προβλημάτων  των οδόντων, της κοιλότητας του στόματος, της στοματικής κοιλότητας και του στοματογναθικού συστήματος του ανθρώπου.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Ο σκοπός του Προγράμματος Σπουδών να εκπαιδεύσει τον κάθε φοιτητή, έτσι ώστε, με το πέρας των σπουδών του, να έχει αναπτύξει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα του επιτρέψουν την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής, με στόχο την αποκατάσταση καθώς και διατήρηση της στοματικής αλλά και της γενικής υγείας του πληθυσμού. Για να θεωρηθεί ο πτυχιούχος της οδοντιατρικής ως ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας, είναι σημαντικό, όλες αυτές οι ικανότητες να στηρίζονται, σε:

  • Βιολογικές βάσεις
  • Προληπτική και Θεραπευτική κατεύθυνση
  • Κοινωνική ευαισθησία
  • Έφεση για συνεχή ενημέρωση και βελτίωση.

Οι βιολογικές βάσεις είναι απαραίτητες για την άσκηση της σύγχρονης οδοντιατρικής, αφού χωρίς αυτές, η οδοντιατρική παραμένει μόνο “τέχνη” και όχι επιστήμη. Η προληπτική κατεύθυνση αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ιατρικής επιστήμης, μια και πρώτιστος στόχος είναι όχι η θεραπεία της βλάβης ή της νόσου αλλά η πρόληψη τους καθώς επίσης, και η διατήρηση του όποιου θεραπευτικού αποτελέσματος. Η κοινωνική ευαισθησία είναι εκείνη που εξασφαλίζει, ο οδοντίατρος, εκτός από επαγγελματίας να είναι συγχρόνως και λειτουργός της υγείας. Η έφεση για δια βίου μάθηση, αφορά την νοοτροπία, που θα πρέπει να αναπτύξει ο κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, για ίδια ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και βελτίωσης των ικανοτήτων του σε όλη την επαγγελματική διαδρομή του. Αναγκαία συνθήκη, μέσα στο συνεχώς και δυναμικά εξελισσόμενο επιστημονικό και επαγγελματικό οδοντιατρικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα Οδοντιατρικής συγκαταλέγεται στις 100 καλύτερες Οδοντιατρικές σχολές του κόσμου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Academic Ranking of World Universities 2017 (ΑRWU – γνωστή ως Λίστα της Σαγκάης), όπως ανακοινώθηκαν από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ. Επιπλέον, η Σχολή με βάση την απόδοσή της στους συγκεκριμένους δείκτες της αξιολόγησης, κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ όλων των σχολών και τμημάτων του ΕΚΠΑ.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, δέχεται σχεδόν κάθε χρόνο κάποιας κλίμακας παρεμβάσεις, άλλοτε μεγαλύτερης κι άλλοτε μικρότερης. Στόχος πάντα είναι να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των φοιτητών, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει η πολιτεία, και στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, έτσι ώστε οι απόφοιτοι  να ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες ικανότητες του σύγχρονου οδοντίατρου.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Οδοντιατρικών τμημάτων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Βιολογία, Βιοστατιστική, Ανατομική, Γενετική, Εμβρυολογία, Φυσιολογία, Βιολογική Χημεία,  Φαρμακολογία, Φαρμακολογία, Ιατρική Χημεία (Βιοχημεία), Γεν. Παθολογική Ανατομική, Βιολογία των οδοντικών ιστών, Κλινική Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος, Μικροβιολογία, Φυσιολογία, Οδοντιατρική Ακτινολογία – Ακτινοδιαγνωστική, Εισαγωγή στην Κινητή Προσθετική, Προληπτική Οδοντιατρική, Ενδοδοντολογία – Παθολογία, Κατασκευής Ολικής Οδοντ/χίας, Οδοντιατρική Αναισθησιολογία, Στεφάνες και Γέφυρες, Ενδοδοντολογία – Προκλινική ενδοδοντία, Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Στοματολογία, Παιδοδοντιατρική, Ορθοδοντική, Ακτινοδιαγνωστική, Προσθετική επί εμφυτευμάτων, Οδοντική Χειρουργική, Προληπτική Οδοντιατρική, Γναθο-Προσωπική Χειρουργική κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από το υπουργείο Υγείας.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

  • σε νοσοκομεία, σε κλινικές, κέντρα υγείας, δημόσιες υπηρεσίες υγιεινής, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία,
  • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (σε δικό τους Οδοντιατρείο),
  • με την επιστημονική έρευνα στον τομέα της ειδικότητάς τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Για την άσκηση επαγγέλματος απαιτείται άδεια από το υπουργείο Υγείας. Η άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου χορηγείται από την οικεία περιφέρεια (ΒΔ 451/1962 και 521/1963).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Πανελλήνια  Οδοντιατρική  Ομοσπονδία. web site:  www.eoo.gr
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής. web site: http://www.osanet.gr/
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. web site:http://www.osth.gr/