Διεθνούς Εμπορίου

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Έδρα :

Διεύθυνση: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Φούρκα Καστοριάς

Τηλέφωνο: 24670 87060  E-mail: intrade@kastoria.teikoz.gr  & facebook.com/InternationalTradeDepartment/

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν την επιστήμη των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων και την τεχνολογία με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών Επιστημών, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στο Διεθνές Εμπόριο, στη διεθνή οικονομική συνεργασία, στις διεθνείς επενδύσεις και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχές Οικονομικής, Γενική Λογιστική, Διεθνές και Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία, Μαθηματικά,  Οικονομικά Μαθηατικά, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Μακροοικονομική Ανάλυση, Αρχές στο Μάρκετινγκ, Αρχές Διαφήμισης, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ, Διεθνές Μάρκετινγκ,  Επιχειρισιακή Έρευνα, Διεθνές Εμπόριο, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Διεθνούς Εμπορίου», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος εξαγωγικών ή / και εισαγωγικών εμπορικών επιχειρήσεων, διεθνών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν διεθνή οικονομική συνεργασία, οργανισμών και εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διεθνούς εμπορίου:

 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο. Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση εμπορικών συναλλαγών και πωλήσεων πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων, τεχνογνωσίας, τεχνικών και άλλων υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης έχει την ικανότητα διαπραγμάτευσης, σύναψης και πραγματοποίησης διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην οργάνωση και διοίκηση των εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, των εταιρειών διεθνούς και διαμετακομιστικού εμπορίου, των εταιρειών εξαγωγικών πρακτόρων και μεσαζόντων καθώς και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ελεύθερες οικονομικές και τελωνειακές ζώνες.
 • Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων: τραπεζικές πράξεις των διεθνών νομισματικών και πιστωτικών συναλλαγών, τραπεζικές μεθόδους και εργαλεία διεθνών πληρωμών, χρηματοδοτικές υπηρεσίες των τραπεζών στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων (εμπορικές πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων – factoring, προεξοφλητικές χρηματοδοτήσεις – Forfaiting, διεθνή χρηματοδοτική μίσθωση –leasing κ.α.) και άλλες μορφές διεθνών χρηματοδοτήσεων.
 • Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες διοίκησης και ασφάλισης των διεθνών οικονομικών κινδύνων σε διαφορετικές μορφές των εξωτερικών οικονομικών συναλλαγών (ασφάλιση εξαγωγικών –εισαγωγικών φορτίων, μέσων μεταφοράς φορτίων, εξαγωγικών πιστώσεων, διεθνών εμπορικών και βιομηχανικών κλαδικών εκθέσεων, επενδυτικού κινδύνου και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ασφάλιση νομισματικών και πιστωτικών κινδύνων).
 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς μεταφορικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, στη διαχείριση εφοδιασμού και διανομής (Logistics) στη διεθνή αγορά, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων που αναπτύσσουν, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στη διεθνή αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
 • Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων και διεθνών επενδύσεων των πολυεθνικών και διεθνικών επιχειρήσεων. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας διεθνών επενδύσεων, διεθνούς χρηματοδότησης και ολικής ποιότητας εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 • Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.
 • Προάγει και εφαρμόζει σύγχρονες καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς τόσο των διεθνών οικονομικών, όσο και της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Συμμετέχει σε θέματα διοίκησης και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και τεχνολογικών καινοτομιών επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο.
 • Διεξάγει έρευνα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες ή επιθυμίες των πιθανών καταναλωτών τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή αγορά.
 • Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα στρατηγικού μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά. Καταρτίζει προγράμματα προώθησης επιχειρήσεων και προϊόντων με την οργάνωση και συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις.
 • Είναι γνώστης των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών των Η/Υ στο διεθνές εμπόριο, που εφαρμόζονται στην αναπτυσσόμενη νέα οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Διεκπεραιώνει εμπορικές πράξεις όπως αυτές διέπονται από το Ελληνικό Εμπορικό Δίκαιο, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και βασίζονται στις διεθνείς συνθήκες και κανονισμούς.
 • Καταρτίζει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στη σύγκλιση και ανάπτυξη των οικονομιών και κοινωνιών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Τηρεί και ενημερώνει βιβλία και στοιχεία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του απόφοιτου του Τμήματος καθορίζονται με βάση Π.Δ. 174 του ΥΠΕΠΘ, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο  (ΦΕΚ 184 τ.Α΄/06.09.2006).

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία..

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ