Εμπορίας και Διαφήμισης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/11/2017

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

 

Έδρα :

Διεύθυνση:  ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 122 10, Αιγάλεω Αθήνα

Τηλέφωνο :  210 53 85 209 Fax: 210 53 14 878 E mail : marketing@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και στα επιμέρους πεδία αυτού, όπως η Διοίκηση Μάρκετινγκ, η Διαφήμιση, η Έρευνα Αγοράς, οι Δημόσιες Σχέσεις, οι Πωλήσεις κλπ.

Η συνεχής επιδίωξη της επιτυχούς ανταπόκρισης και προσαρμογής τόσο του Τμήματος όσο και των φοιτητών του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας γενικότερα.

Η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης στην επιστήμη του Μάρκετινγκ μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας και των μεταπτυχιακών σπουδών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση στο Μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, μετά το πέρας των σπουδών του, ο απόφοιτος του τμήματος:

 • Θα έχει τις απαιτούμενες γνώσεις στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και θα μπορεί να κατανοεί γεγονότα που αφορούν, αμέσως ή εμμέσως, τη λειτουργία του Μάρκετινγκ εντός και εκτός επιχείρησης, να τα αναλύει, να τα συνθέτει και να τα αξιολογεί αξιοποιώντας τις γνώσεις αυτές.
 • Θα είναι ικανός να προγραμματίζει, να οργανώνει, να ελέγχει και να συντονίζει σχέδια και δραστηριότητες Μάρκετινγκ που θα αντιμετωπίζουν, με αποτελεσματικό τρόπο, αντίστοιχα προβλήματα της επιχείρησης και θα υλοποιούν τους στόχους της.
 • Θα ενστερνίζεται την αναγκαιότητα άσκησης της επιστήμης του Μάρκετινγκ μέσα στα όρια που τίθενται από την κοινωνία, τους φορείς της και τη διεθνή και εθνική έννομη τάξη και θα υιοθετεί τρόπους και πρακτικές λειτουργίας που θα συνάδουν με τις απαιτήσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Eισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Αρχές Διαφήμισης, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ, Έρευνα Μάρκετινγκ, Εξειδικευμένα Πακέτα Στατιστικής, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Πολιτική Διαφήμιση, Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτική Πολιτική, Διαφημιστικά Μέσα, Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου, Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση, Έλεγχος Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης, Μάρκετινγκ Ασφαλιστικών Προϊόντων, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ, Δημιουργικό της Διαφήμισης, Τραπεζικό Μάρκετινγκ, Ανάλυση Δεδομένων κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς ή ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων.

Οι διαφημιστικές εταιρείες αποτελούν τον κύριο χώρο απασχόλησής τους. Μπορούν, επίσης, να εργαστούν σε :

 • υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα
 • της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • σε τράπεζες και εξαγωγικούς οργανισμούς
 • βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις,
 • ιδρύματα και μεγάλα καταστήματα κ.λπ.
 • και ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος  Εμπορίας και Διαφήμισης των ΤΕΙ), έχουν κατοχυρωθεί νομικά στο : Π.Δ. 79 (Φ.Ε.Κ. 36 τ.Α’/07.02.1989).

 

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία