Οπτικής και Οπτομετρίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας

Έδρα :

Διεύθυνση : Ψαρών 6, 25100, Αίγιο

Τηλέφωνο : 26910 62850 Fax: 26910 62851 E-mail: optiki@teipat.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εκτέλεσης διορθωτικών συνταγών, δηλαδή την τοποθέτηση και εφαρμογή οφθαλμικών φακών σε σκελετούς γυαλιών οράσεως, την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων για την παραγγελία και εφαρμογή των παραπάνω φακών, την λήψη μετρήσεων, την παραγγελία καθώς και την εφαρμογή διαφόρων τύπων φακών επαφής, όπως και το μετέπειτα οπτομετρικό έλεγχο της εφαρμογής της συνταγής των φακών.

Το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Βασική προτεραιότητα του Προγράμματος Σπουδών είναι η επιδίωξη υψηλού επιπέδου εκπαίδευση μέσω συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης των εργαστηρίων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και της παραγωγής έργου σε επιλεγμένα επιστημονικά αντικείμενα του τομέα της Οπτομετρίας, της Οπτικής και της Υγείας γενικότερα, έτσι ώστε το Τμήμα να αναδειχθεί στα πρωτοπόρα από πλευράς ποιότητας πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά ως προς την ερευνητική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση.

Αναλυτικότερα το τμήμα στοχεύει στο να παρέχει στους σπουδαστές:

 • μια ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση της ανατομίας και φυσιολογίας του οπτικού συστήματος,
 • μια λεπτομερή γνώση διάγνωσης και αντιμετώπισης ανωμαλιών του οπτικού συστήματος,
 • την ικανότητα να αντιμετωπίζουν κάθε είδους ασθενή και να εκτελούν τη συνταγή του επακριβώς,
 • μια ευρεία γνώση των σύγχρονων οπτικών οργάνων,
 • μια ευρεία γνώση των νομικών, ηθικών και εμπορικών περιορισμών της Οπτομετρίας,
 • την κατανόηση ότι η Οπτική – Οπτομετρία ανήκει στις σχολές επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας και έτσι πρέπει να λειτουργεί ως επάγγελμα προώθησης υγείας, σύμφωνα πάντα με το εθνικό πλαίσιο προώθησης υγείας.

Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας επιδιώκει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων στην επιστήμη και τεχνολογία της Οπτικής και Οπτομετρίας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρότυπα, ο Οπτικός-Οπτομέτρης είναι εκείνος ο επαγγελματίας υγείας ο οποίος έχει ως σκοπό:

 1. την πρωτοβάθμια εξέταση, διάγνωση και καταγραφή προβλημάτων της όρασης, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, με έλεγχο:
  • της διόφθαλμης όρασης,
  • της όρασης σε άτομα όλων των ηλικιών (παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες),
  • της όρασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες,
  • της όρασης σε άτομα με προβλήματα χαμηλής όρασης,
  • της έγχρωμης και τρισδιάστατης όρασης,
  • της όρασης στον εργασιακό χώρο,
  • της όρασης σε ειδικές ομάδες, π.χ. αθλητές
 2. την αποκατάσταση της όρασης, με τη χορήγηση:
  • γυαλιών οράσεως
  • φακών επαφής
  • βοηθημάτων χαμηλής όρασης
  • ορθοοπτικών ασκήσεων ή ασκήσεων οπτικής εκπαίδευσης και με οποιοδήποτε άλλο μέσο μη επεμβατικό και μη φαρμακευτικό
 3. την διαπίστωση ύπαρξης οργανικής ή συστημικής πάθησης ή δυσλειτουργίας, είτε στον οφθαλμό είτε στο οπτικό σύστημα, και την άμεση παραπομπή ασθενών σε οφθαλμίατρο/οφθαλμολογική κλινική ή κατά περίπτωση ενδεικνυόμενου ιατρού σε περίπτωση τέτοιας διαπίστωσης.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οπτικής και Οπτομετρίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Πρώτες Βοήθειες, Οπτική, Οργανική Χημεία, Γενική Ανατομία, Μαθηματικά & Στατιστική, Ιστοπαθολογία, Τεχνολογία Οπτικών Υλικών, Οπτική & Ιστορία Γυαλιού, Φυσιολογία, Ειδική Ανατομία, Οπτικά Όργανα, Φυσιολογία Οφθαλμού, Τεχνολ. Οφθαλμ. Φακών, Ανατομία Οφθαλμού , Σχεδίαση Οφθαλμικών Φακών, Ξένη Ορολογία Ειδικότητος, Νευροφυσιολογία Οφθαλμού, Κοστολόγηση & Τιμολόγηση, Στοιχεία Εργατικού & Εμπ. Δικαίου, Παθολογία οφθαλμού, Οπτική της Όρασης, Κατεργασία Οφθ. Φακών, Οφθαλμ. & Κλινική Διάθλαση, Εφαρμ. Πληροφ/κής στην Οπτική, Μικροβιολογία Οφθαλμού, Σχέδιο & Αισθητική προσώπου, Εργ. Ασφάλεια & Υγιεινή, Βοηθήματα ‘Ορασης, Τεχνικές Πωλήσεων – Μάρκετινγκ, Δεοντολογία Οπτικού – Οπτομέτρη, Διόφθαλμη ‘Οραση, Οπτομετρία, Φαρμακολογία Οφθαλμού, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχείρησης, Ψυχολογία της Όρασης, Φωτισμός & Εργονομία Περιβ/ντος, LASER & Οπτικές εφαρμογές, Βασ. Αρχές Ορθοπτικής, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Οπτικοί και Εφαρμοστές Φακών Επαφής, για να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του Γνωστικού Αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ο Οπτικός και Εφαρμοστής Φακών Επαφής:

 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και πρακτικές στην εφαρμογή και τοποθέτηση διορθωτικών ή προστατευτικών φακών, εφαρμογή και οπτομετρική επιβεβαίωση συνταγής φακών επαφής όπως και στη διακίνηση και εμπορία γυαλιών ηλίου και άλλων βοηθημάτων όρασης.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές στην ίδρυση και λειτουργία οπτικού καταστήματος, εργαστηρίου εκτέλεσης συνταγών και χώρου εφαρμογής φακών επαφής.
 • Επιλαμβάνεται των κοινωνικών και νομικών υποχρεώσεων των οπτικών επιχειρήσεων έναντι των πελατών, οφθαλμιάτρων και υγειονομικών τοπικών ή εθνικών φορέων.
 • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε κάθε τομέα της Οπτικής και της εφαρμογής φακών επαφής και βοηθημάτων όρασης.
 • Έχει την γνώση για εκπόνηση σχετικών μελετών και τον σχεδιασμό προϊόντων της οπτικής βιομηχανίας.
 • Κατέχει τις ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας, τόσο στα πλαίσια της Οπτικής και των εφαρμογών της, όσο και σε άλλους κλάδους, όπως η οργάνωση και διαχείριση τμημάτων και γραφείων επιχειρήσεων εισαγωγής και διακίνησης Οπτικών Ειδών.

Επίσης συμμετέχει:

 • Στο σχεδιασμό και την οργάνωση των εργαστηριακών χώρων.
 • Στην επιλογή εξοπλισμού ( μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών) ενώ επιβλέπει την ορθή τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και οργάνων σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται.
 • Στην επιλογή των πλέων σύγχρονων και κατάλληλων μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής και προσφοράς των προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Στον ποιοτικό έλεγχο και την τήρηση ιστορικού αρχείου.
 • Σε εργασίες και μελέτες που εκπονούνται στους χώρους εργασίας
 • Τέλος απασχολείται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας των ΤΕΙ ορίζονται από το Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37. τ.Α’/07.02.1989) καθώς και της Υ.Α. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66381 (ΦΕΚ 3247 τ.Β’/15.09.2017).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών. web site: http://peoo.gr/.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ