Λογοθεραπείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Λογοθεραπείας

Έδρα :

Διεύθυνση : Αντικάλαμος 241 00 Καλαμάτα

Τηλέφωνο : 2721045320 Ε-mail: gramlogo@teikal.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος Λογοθεραπείας είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στην θεωρητική και πρακτική διάγνωση για να ασχοληθούν με την αποκατάσταση του λόγου και της ακοής, με την βοήθεια των επιστημών της Βιολογίας, Φυσικής και Ιατρικής.

Το Τμήμα Λογοθεραπείας επιδιώκει την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • την εκπαίδευση των φοιτητών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας – φωνής, ομιλίας και λόγου – και την πρόσληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών, που συνδέονται με αυτή
 • την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης τραυλισμού στο κοινό στην κλινική του Τμήματος
 • την έρευνα επί θεμάτων που αφορούν διαταραγμένο και φυσιολογικό λόγο, φωνή, ομιλία με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γλώσσα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει επίσης 900 περίπου υποχρεωτικές κλινικές ώρες οι οποίες διεξάγονται κάτω από την εποπτεία επαγγελματιών Λογοπαθολόγων /Λογοθεραπευτών και έχουν σκοπό την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση ασθενών από τους σπουδαστές. Οι κλινικές λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων  Λογοθεραπείας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Φωνητική, Εξελικτική Ψυχολογία, Ανατομία-Φυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, . Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη Λογοπαθολογία, Εισαγωγή στους Η/Υ και στη Στατιστική, Αγγλικά, Παιδιατρική, Νευροανατομία /Νευροφυσιολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου, Γλωσσική Ανάπτυξη – Κατάκτηση Γλώσσας, Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές, Δεοντολογία του Επαγγέλματος και Συμβουλευτική, Κοινωνιολογία της Υγείας , Νευρολογία, Ψυχοπαθολογία, Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, Ακοολογία, Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας, Σύνταξη της Ελληνικής, Μαθησιακές δυσκολίες και Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας, Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία, Αποκαταστατική Ακοολογία, Διαταραχές της Φώνησης, Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας, Νοηματική Γλώσσα, Κλινική Νευροψυχολογία, Μορφο-Φωνολογία της Ελληνικής, Ψυχολογία της Γλώσσας και Νευρογλωσσολογία, Διαταραχές Ροής – Τραυλισμός, Αφασίες και συναφείς διαταραχές, Συμπεριφορική Νευρολογία, Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας, Εξειδικευμένα Θέματα Αφασιών και συναφών Νευρογενών Διαταραχών, Μεθοδολογία της έρευνας και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, Συγκριτική Σύνταξη και Γλωσσικές Διαταραχές, Εφαρμογές Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία, Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες, Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Διγλωσσία, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Λογοθεραπείας, Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων Λογοθεραπείας, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται επαγγελματικά στους ακολούθους τομείς:

 • Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
 • Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.
 • Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:

 • Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
 • Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
 • Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

 • Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
  Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Λογοθεραπείας των ΤΕΙ, κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 96/2000  (ΦΕΚ 82 τ.Α’/18.04.2002) και στο Π.Δ. 176/2014 (ΦΕΚ 279 τ.Α’ /31.12.2014)και του Π.Δ. 49 (ΦΕΚ 80 τ.Α’/05.05.2016).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών. web site: http://www.logopedists.gr/
 • Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδας. web site : http://www.selle.gr/.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ