Τουριστικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 01/10/2018

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση: Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο: 210 414 2112, 210 210 414 2079 Ε-mail : rouvali@unipi.granplevritaki@unipi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων τουρισμού γενικά και τουριστικής βιομηχανίας ειδικά.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ως βασικό σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες του ευρύτατου πεδίου του Τουρισμού, με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για μια εξαίρετη σταδιοδρομία σε μεσαίες, ανώτερες και ανώτατες θέσεις σε όλους τους κλάδους της Τουριστικής Βιομηχανίας, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων που δρουν σε μάκρο-επίπεδο, που ασχολούνται δηλαδή με την ανάπτυξη και την πολιτική στον Τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, οι απόφοιτοι του τμήματος θα πρέπει να καλύπτουν, ιδίως, την ανάγκη για στελέχη πανεπιστημιακού επιπέδου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Τουρισμού, όπως για παράδειγμα τα ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, οι επιχειρήσεις ειδικών και εναλλακτικών μορφών Τουρισμού κ.λπ. Επίσης οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Τμήματος θα κληθούν να καλύψουν θέματα διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης, όπως, για παράδειγμα, οι αναπτυξιακοί και ερευνητικοί φορείς οι σχετικοί με τον Τουρισμό και οι οργανώσεις σχεδιασμού και διαχείρισης του Τουρισμού.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών σκοπεύει να «παράγει» αποφοίτους που θα γίνουν μάνατζερς με δυνατότητα κατανοήσεως του τρόπου με τον οποίο θα κεφαλαιοποιούν τις ευκαιρίες, θα επιλύουν προβλήματα και θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα διαχειρίζονται τις λειτουργίες, θα εμπορεύονται τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τις οποίες θα διαχειρίζονται και θα αναπτύσσουν εξαιρετικές σχέσεις με το προσωπικό των επιχειρήσεων ή των οργανισμών όπου θα απασχολούνται.

Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει σε γνώσεις, πέραν των εξειδικευμένων, που πρέπει να αποκτήσει ο απόφοιτος του Τμήματος προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξέλιξή του στις επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών θα έχουν ως αποτέλεσμα:

  • την ανάπτυξη και συνέχιση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων στην επικοινωνία, την πληροφορική και την κατανόηση βασικών επιστημονικών εννοιών,
  • την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της ικανότητας για ομαδική εργασία,
  • την ανάπτυξη διανοητικών δεξιοτήτων για επίλυση προβλημάτων, ανάλυση, αξιολόγηση, κριτική, ικανότητα κατανόησης και εφαρμογή εννοιών παραγόμενων από το ευρύ φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
  • την ανάπτυξη της γνώσεως των επιχειρηματικών διεργασιών και του επιχειρηματικού πλαισίου και συγκεκριμένα στη λήψη αποφάσεων, διαπραγματεύσεις, επιχειρηματικότητα, ερευνητικές μεθόδους, επιχειρηματική ηθική,
  • την ενθάρρυνση για περισσότερη μάθηση και προσωπική ανέλιξη,
  • την ενθάρρυνση των φοιτητών να εφαρμόζουν έννοιες από τις βασικές γνώσεις που θα αποκτήσουν στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο,
  • την ενίσχυση της δυνατότητας των φοιτητών να βρίσκουν εύκολα θέσεις απασχόλησης.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στον Τουρισμό – Τουριστική Γεωγραφία, Μικροοικονομική, Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Εισαγωγή στην  Πληροφορική, Επιχειρηματική Στατιστική, Διεθνής Οικονομική και Διεθνής Τουριστική Αγορά, Τουριστική Οικονομική –Τουριστική Κοινωνιολογία, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τουριστικό Δίκαιο, Τουριστική Επιχειρηματικότητα, Στρατηγικές και Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης, Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού, Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού, Οργάνωση και Λειτουργία Σύγχρονων Τουριστικών Γραφείων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού, Δορυφορικοί Λογαριασμοί στον Τουρισμό,  Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μελέτες Σκοπιμότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του τμήματος,  καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών του, έγινε  από το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

Η ανταγωνιστικότητα της Τουριστικής Βιομηχανίας περνά μέσα από την ποιότητά της και η ποιότητα αυτή περνά μέσα από την ποιότητα της εκπαίδευσης για τα στελέχη του Τουρισμού. Είναι επομένως ανάγκη να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικά συστήματα τουριστικής εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση σε θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει ένα ανταγωνιστικό, ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, ανταποκρινόμενο στο σύγχρονο, δυναμικό και γεμάτο προκλήσεις κλάδο του Τουρισμού.

Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως επιτελικά και διευθυντικά στελέχη στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία.

Με την περάτωση των σπουδών τους θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν στρατηγικά και λειτουργικά σχέδια και να σχεδιάζουν καινοτόμες ταξιδιωτικές εμπειρίες για ένα μεγάλο φάσμα τουριστικών αγορών.

Επιπρόσθετα, έχοντας εκτεταμένη  επιστημονική κατάρτιση στον ευρύτερο τομέα της διοικητικής επιστήμης, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να εργάζονται σε σημαντικές θέσεις σε αεροπορικές επιχειρήσεις ή και σε εταιρείες ακτοπλοϊκών γραμμών αναψυχής, ως ερευνητές και αναλυτές σε υπηρεσίες τουρισμού εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού, ως στελέχη Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ή και σε Επιχειρήσεις Tour Operators, ως υπεύθυνοι Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης, ως μεσαία ή ανώτερα στελέχη όλων των λειτουργειών των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, ως στελέχη εταιρειών συμβούλων με εξειδίκευση στην Τουριστική Βιομηχανία κ.λπ.

Το πτυχίο Τουριστικών Σπουδών θα γίνει το σημείο εκκινήσεως για τη σταδιοδρομία των αποφοίτων στο μάνατζμεντ της Τουριστικής Βιομηχανίας. Θα βασίζεται πάνω στις ειδικές σπουδές για αυτή τη βιομηχανία και στις γνώσεις σε θέματα διοίκησης που θα παρέχονται επίσης πλήρως. Ο Τουρισμός είναι η πλέον αναπτυσσόμενη βιομηχανία σήμερα και επομένως μπορεί να παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας για πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Οι πτυχιούχοι μας θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να καταστούν ικανοί μάνατζερ στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Τουριστική Βιομηχανία.

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) και Υ.Α. αριθμ. 117514/Ζ1 (ΦΕΚ 2784 τ.Β΄/12.07.2018) :

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος web site: http://www.grhotels.gr/.