Με μία ματιά

το άρθρο ενημερώθηκε: 30/06/2018

Σύντομες παρουσιάσεις σχολών και τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο (σε μορφή pdf) ως εξής:

Καθώς και:

Οι παραπάνω παρουσιάσεις έγιναν για τους μαθητές του  Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2017-2018 από τον εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας Νικόλαο Φωτίου.

Έχουν ανανεωθεί – επικαιροποιηθεί στις 29.03.2018 σύμφωνα με το ΦΕΚ 2995 τ.Β΄/31.08.2017 και του ΦΕΚ 982 τ.Β’/20.03.2018 με τα οποίο επαναπροσδιορίσθηκαν τα Επιστημονικά Πεδία και η κατανομή σχολών και τμημάτων σε αυτά, έπειτα από την κατάργηση του 4ο Επιστημονικού Πεδίου – Επιστήμες της Εκπαίδευσης, καθώς και την ένταξη των τμημάτων του Νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα επιμέρους Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης.

Αναλυτική πληροφόρηση για όλες τις σχολές και τα τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο παρακάτω βιβλίο του, καθώς και στο έκτακτο παράρτημα του που περιέχει τα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

.
Σχολικό έτος 2017 – 2018.

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

Τίτλος: Από το Λύκειο …στο Πανεπιστήμιο

Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018

Συγγραφέας: Νικόλαος Φωτίου

Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση

ISBN: 978-960-93-9737-7

Σελίδες: 532

Έτος – Μήνας έκδοσης: Απρίλιος 2018.

Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι θα αποφοιτήσουν το σχολικό έτος 2017-2018 και επιθυμούν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού και να καλύψει έτσι την ανάγκη πρακτικής καθοδήγησης των υποψηφίων για την ανώτατη εκπαίδευση.

.

Παράρτημα: Σχολές & Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σχολικό έτος 2017 – 2018.

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

Τίτλος: Από το Λύκειο …στο Πανεπιστήμιο Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018 – Παράρτημα

Συγγραφέας: Νικόλαος Φωτίου

Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση

ISBN: 978-960-93-9737-7

Σελίδες: 51

Έτος – Μήνας έκδοσης: Μάιος 2018.