Με μία ματιά

το άρθρο ενημερώθηκε: 01/09/2017

προσοχή: Οι παρακάτω παρουσιάσεις έγιναν για τους μαθητές του σχολικού έτους 2016-2017. Δεν έχουν ακόμα ανανεωθεί – επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 2995 τ.Β΄/31.08.2017 με το οποίο επανακαθορίσθηκαν τα Επιστημονικά Πεδία και η κατανομή σχολών και τμημάτων σε αυτά, έπειτα από την κατάργηση του 4ο Επιστημονικού Πεδίου: Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

Σύντομες παρουσιάσεις σχολών και τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο (σε PowerPoint) ως εξής:

Καθώς και: