Μαθηματικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2018

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

  (Εισαγωγική κατεύθυνση Μαθηματικών)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο : 2810 393751/52  Fax:  393725 ή 393881  E-mail : info@math.uoc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα για την αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, στόχος του Τμήματος  είναι να δώσει στους προπτυχιακούς φοιτητές του στέρεες μαθηματικές βάσεις με δυνατότητα εξειδίκευσης σε τομείς της επιλογής τους, ούτως ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε ποικίλους επαγγελματικούς κλάδους, όπου απαιτείται προσωπικό με αυξημένη ικανότητα ποσοτικής αντίληψης και λογικής ανάλυσης ή και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους. Παράλληλα, μέσω του καθιερωμένου θεσμού της Πρακτικής Άσκησης, το Τμήμα ενθαρρύνει τους φοιτητές του να απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε υπηρεσίες, όπως η Στατιστική και η Μετεωρολογική, σε οργανισμούς, όπως οι Τράπεζες, και σε τομείς επιστημονικού-τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα Υπολογιστικά Μαθηματικά, η Επιχειρησιακή Έρευνα, η Πληροφορική, η μαθηματική μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων κ.ά..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Στο τμήμα υπάρχουν δύο ξεχωριστές εισαγωγικές κατευθύνσεις προπτυχιακών φοιτητών: α). Μαθηματικών β). Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Η επιλογή των οποίων γίνεται μέσα από το Μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων.

Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω κατευθύνσεων υπαγορεύτηκε από τις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής κατάλληλης παιδείας και ερευνητικής υποδομής για τη μελέτη των εφαρμογών των μαθηματικών σε προβλήματα που ανακύπτουν στην Τεχνολογία, στις Φυσικές και τις Οικονομικές επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα η σημασία και η συμβολή των Μαθηματικών στην ανάπτυξη Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι δεδομένη και έχει συνδεθεί με την ιστορική εξέλιξη των επιστημών αυτών.

Σήμερα, κυρίως λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και της εξαιρετικά σημαντικής προόδου συγκεκριμένων επιστημών η συμβολή και η σημασία των Μαθηματικών στην αντιμετώπιση των νέων αλλά και κλασικών προβλημάτων π.χ. στην Βιολογία, στην Χημεία, στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στην Χρηματοοικονομία και στην Οικονομία, λαμβάνει νέες διαστάσεις. Οι δύο κατευθύνσεις του τμήματος αναπτύχθηκαν ακριβώς για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό και αποτελούν πλέον ιδιαίτερη επιστήμη αιχμής..

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Μαθηματικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία Αριθμών, Διαφορικός Λογισμός, Εισαγωγή στη Γεωμετρία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εισαγωγή στη Στατιστική, Διαφορικός. Λογισμός, Στοιχεία Τοπολογίας, Στοιχεία Διαφορικών Εξισώσεων, Γραμμική Γεωμετρία, Πιθανότητες, Στοιχεία Μιγαδικών Συναρτήσεων, Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας, Πραγματικές Συναρτήσεις, Κλασική Διαφορική Γεωμετρία, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Θεωρία Ομάδων, Πραγματικές Συναρτήσεις, Κλασική Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία Συνόλων , Μαθηματική Λογική, Μαθηματική Φυσική, Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρητική Μηχανική, Στοιχεία Κινηματικής, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Πιθανότητες,  Δομές Δεδομένων, Γενική Μετεωρολογία, Γενική Κλιματολογία, Σεισμολογία. κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του προετοιμάζεται για τον εκπαιδευτικό κλάδο, παρακολουθώντας μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών και άλλα παιδαγωγικά μαθήματα.

Να απασχοληθεί σε τομείς όπως η στατιστική, η μηχανοργάνωση, η πληροφορική, στους οποίους έχουν ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες (ασφαλιστικές κ.λπ.) όσο και σε δημόσιες υπηρεσίες.

Συχνά απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές για να βελτιώσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας σε αυτούς τους κλάδους.

Επίσης, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μαθηματικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
  • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167/τ.Α’ 1985) καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. web site: http://www.hms.gr/
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/