Μαθηματικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2018

.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Μαθηματικών

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Τηλέφωνο : 210 7276304, 210 7276336, 210 7276334, 210 7276372, Fax: 210 7276341 E-mail: Secr@ math.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα για την αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος το Τμήμα Μαθηματικών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, την αναζήτηση και επεξεργασία θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων και την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την καλλιέργεια και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, την αναζήτηση και επεξεργασία θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων και την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.
Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, Θεωρητικής κατεύθυνσης, Εφαρμοσμένης κατεύθυνσης, Ομάδας Διδακτικής Μαθηματικών, Ομάδας Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Μαθηματικών, Ομάδα Παιδαγωγικών – Ψυχολογίας, Μαθήματα Δέσμης Φυσικής, Μαθήματα Δέσμης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Μαθηματικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία Αριθμών, Διαφορικός Λογισμός, Εισαγωγή στη Γεωμετρία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εισαγωγή στη Στατιστική, Διαφορικός. Λογισμός, Στοιχεία Τοπολογίας, Στοιχεία Διαφορικών Εξισώσεων, Γραμμική Γεωμετρία, Πιθανότητες, Στοιχεία Μιγαδικών Συναρτήσεων, Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας, Πραγματικές Συναρτήσεις, Κλασική Διαφορική Γεωμετρία.

Κατεύθυνση Καθαρών Μαθηματικών: Υπολογιστικά Μαθηματικά, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Θεωρία Ομάδων, Πραγματικές Συναρτήσεις, Κλασική Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία Συνόλων, Μαθηματική Λογική, Μαθηματική Φυσική, Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρητική Μηχανική, Στοιχεία Κινηματικής.

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: Υπολογιστικά Μαθηματικά, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Γλώσσα Προγραμματισμού C++, Πιθανότητες, Γλώσσες – Μηχανές – Γραμματικές, Δομές Δεδομένων, Θεωρητική Μηχανική, Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal, Γενική Μετεωρολογία, Εισαγωγή στην Ανάλυση, Γενική Κλιματολογία, Σεισμολογία. κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Μπορεί να εργαστεί στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του προετοιμάζεται για τον εκπαιδευτικό κλάδο, παρακολουθώντας μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών και άλλα παιδαγωγικά μαθήματα.

Να απασχοληθεί σε τομείς όπως η στατιστική, η μηχανοργάνωση, η πληροφορική, στους οποίους έχουν ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες (ασφαλιστικές κ.λπ.) όσο και σε δημόσιες υπηρεσίες.

Συχνά απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές για να βελτιώσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας σε αυτούς τους κλάδους.

Επίσης, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μαθηματικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
  • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167/τ. Α’ 1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Πανελλήνια Ένωσης Μαθηματικών. web site: http://www.ugm.gr/
  • Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. web site: http://www.hms.gr/
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site: http://www.olme.gr/