Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

 το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/10/2018

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας &  Γεωπεριβάλλοντος

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη Αθηνών,   15772  Άνω Ιλίσια

Τηλέφωνο:  210 7274418, 7274061, 7274442, Fax: 210 7274063

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης.

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων καθώς και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κ.ά..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει α). Υποχρεωτικά Μαθήματα και β). Μαθήματα επιλογής από δύο τουλάχιστον τομείς. Οι τομείς είναι Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Γεωγραφίας και Κλιματολογίας, Γεωφυσικής και Γεωθερμίας, Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας, Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.

Ο Γεωεπιστήμονας του 21ου αιώνα καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί θέματα που άπτονται της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου και της οικονομικής ανάπτυξης της εκάστοτε χώρας σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Ως επιστήμων, γνωρίζει όσο κανείς άλλος το ευρύτερο Γεωπεριβάλλον και αντιλαμβάνεται σαφώς ότι η Γη είναι ένας ζωντανός πλανήτης, ένα σύστημα αλληλεπίδρασης ατμόσφαιρας ‐ βιόσφαιρας ‐ υδρόσφαιρας ‐ λιθόσφαιρας όπου ο έμβιος κόσμος συνυπάρχει με τον ανόργανο. Ο πλανήτης Γη υπάρχει εδώ και 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια στη διάρκεια των οποίων η ζωή εμφανίστηκε και εξελίχθηκε άλλοτε με αργούς και άλλοτε με καταιγιστικούς ρυθμούς. Σε αυτόν, τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η μελέτη, διαχείριση και προστασία του Γεωπεριβάλλοντος είναι επιτακτική ανάγκη για την ανθρωπότητα. Ο επαρκώς καταρτισμένος Γεωεπιστήμονας καλείται να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην απαίτηση των σύγχρονων κοινωνιών για χάραξη γεωπεριβαλλοντικής πολιτικής στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του είναι να προετοιμάσει τον μελλοντικό Γεωλόγο για να μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει πληθώρα ακαδημαϊκών και εφαρμοσμένων προβλημάτων, ενώ, η περαιτέρω επιμόρφωση εντός ή εκτός των συνόρων, κρίνεται αναγκαία λόγω του προαναφερθέντος εύρους των Γεωεπιστημών. Οι Γεωεπιστήμες ‐και οι Γεωεπιστήμονες‐ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αναμενόμενα κοσμοϊστορικά συμβάντα, και η απάντηση ερωτημάτων σχετικών με ύπαρξη νερού, ορυκτών πρώτων υλών ή τεκτονικής δραστηριότητας στον Άρη ή και σε άλλους πλανήτες θα συμβάλουν, εκτός από την προστασία και διατήρηση του πλανήτη Γη, στην πιθανή εποίκηση του διαστήματος και στην μετεξέλιξη της ανθρώπινης ύπαρξης και του πολιτισμού στον παρόντα 21ο αιώνα.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Γεωλογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενικά Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Κρυσταλλογραφία, Ορυκτολογία, Σεισμολογία, Στατιστική, Πετρογενετικά Ορυκτά, Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων, Μετεωρολογία, Γεωφυσική, Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων, Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, Φυσική Γεωγραφία, Κρυσταλλοδομή, Φυσική της Λιθόσφαιρας, Τεκτονική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Ιζηματολογία, Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, Νεοτεκτονική, Ηφαιστειολογία, Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος Γεωλόγος, μπορεί να εργαστεί :

 • στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.),
 • στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ),
 • στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ),
 • στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών,
 • στη ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 • στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών
 • και άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως πολεοδομικά γραφεία, μεταλλευτικές ή λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες τεχνικών έργων και γεωλογικών ερευνών.
 • Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην κατάρτιση.
 • Τέλος, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες και γεωτεχνικά έργα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Το επάγγελμα του Γεωλόγου  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο από το  Π.Δ. 16 που δημοσιεύτηκε στοΦΕΚ 13 τ.Α’ 14.02.1997.
 • Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :