Φυσικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2018

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Φυσικής

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, T.K. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο : 265100 7490, 7491, 7193   FAX: 26510 07008 E-mail: gramphys@uoi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι αφενός η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του στο αντικείμενο της Φυσικής αλλά και σε συναφή αντικείμενα, και αφετέρου η παραγωγή πρωτότυπης υψηλού επιπέδου έρευνας. Η  ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Φυσικής δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά σε όλα τα πεδία της Φυσικής (Θεωρητική, Πειραματική και Εφαρμοσμένη). Στόχος του Τμήματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές του με βασικές και στέρεες γνώσεις της Φυσικής και των υπολογιστικών της εργαλείων και να τους διδάξει τη μεθοδολογία της Φυσικής στην επίλυση παλαιών και νέων προβλημάτων. Επιπλέον, με βάση το γεγονός της γνωσιολογικής συνάφειας της Φυσικής με άλλες επιστήμες και κυρίως με την Tεχνολογία, το Τμήμα Φυσικής προσφέρει στους φοιτητές του ευρύτερες δυνατότητες πρόσβασης σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς αιχμής, όπως οι Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες, οι Επικοινωνίες, τα νέα Υλικά και η Μετεωρολογία και Κλιματολογία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει αφενός η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του στο αντικείμενο της Φυσικής αλλά και σε συναφή αντικείμενα όπως τα Μαθηματικά, η Χημεία, η Πληροφορική και τα Παιδαγωγικά, και αφετέρου η παραγωγή πρωτότυπης υψηλού επιπέδου έρευνας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και διαμόρφωσης επαγγελματικής κατεύθυνσης στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών. Επιλογές μαθημάτων από τους παρακάτω κύκλους σπουδών: α). Θεωρητικής Φυσικής, Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, Διδακτικής της Φυσικής, Φυσικής του Περιβάλλοντος της Ατμόσφαιρας και του Διαστήματος και των Νέων Τεχνολογιών.

Πιο αναλυτικά, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 30 μαθήματα κορμού, τα οποία καλύπτουν τις βασικές γνώσεις του πεδίου, καθώς και 60 περίπου μαθήματα επιλογής τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αντικειμένων. Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει 29 από τα μαθήματα κορμού και έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής (περίπου 12) έτσι ώστε να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (240 ECTS). Στα μαθήματα επιλογής περιλαμβάνεται και η Διπλωματική Εργασία η οποία έχει σκοπό να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τη σύγχρονη έρευνα. Επίσης οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Τα Προγράμματα Σπουδών  τμημάτων Φυσικής είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανάλυση, Αναλυτική Γεωμετρία και Διανυσματικός Λογισμός, Γενική Φυσική, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ιστορία και Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική – Χημεία, Ατομική – Μοριακή Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές εξισώσεις, Εισαγωγή στη δομή των Υλικών, Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας, Εργαστήριο Aτομικής και Μοριακής Φυσικής, Θερμοδυναμική, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός, Θεωρητική Μηχανική, Οπτική, Βασική Ηλεκτρονική, Εισαγωγή στην Αστρονομία, Εργαστήριο Δομής των Υλικών Ι, Εργαστήριο Οπτικής, Θεωρητική Μηχανική, Κβαντομηχανική, Στοιχεία Πυρηνικής Φυσ. & Φυσ. Στοιχ. Σωματιδίων, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντομηχανική, Στατιστική, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής, Αστροφυσική, Γραμμικά Κυκλώματα, Δομικές Ιδιότητες Υλικών, Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Προβλήματα του Εγγύς Διαστημικού Περιβάλλοντος, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωμάτια, Θέματα Τηλεπικοινωνιών, Παρατηρησιακή Αστρονομία, Φυσική της Ατμόσφαιρας, κ.α. Πιο αναλυτικά

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Έχει δυνατότητες και επιλογές απασχόλησης πέρα από την παραδοσιακή Φυσική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων.

Συγκεκριμένα, ο φυσικός που έχει ενδιαφέροντα και κλίση προς τις κατευθύνσεις του μηχανικού μπορεί να γίνει με μεταπτυχιακές σπουδές ενός ή δύο ετών σύγχρονος μηχανικός σε καίριους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, τα νέα υλικά, οι ήπιες μορφές ενέργειας, το περιβάλλον, η ιατρική τεχνολογία.

Ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έπειτα από μονοετείς ή διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέρει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα εκτός των παραπάνω να εξειδικευτεί σε τομείς όπως η Μικροηλεκτρονική, η Οπτοηλεκτρονική, τα Λέιζερ, η Ιατρική Τεχνολογία, η Υπολογιστική Επιστήμη και Προσομοιώσεις.

Επίσης το τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. διαθέτει  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) το οποίο παρέχει  επαγγελματικά δικαιώματα και άδεια άσκησης  επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου. Το ΜΔΕ στην  Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)  είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο  Μεταφορών και Επικοινωνιών και θεωρείται  προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης  επαγγέλματος  Ραδιοηλεκτρολόγου Α. Οι  απόφοιτοι του συγκεκριμένου  προγράμματος εξειδίκευσης μπορούν να καλύψουν ανάγκες στην Ηλεκτρονική βιομηχανία και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική. Επιπλέον, στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση τεχνικών στην Ηλεκτρονική, την Τηλεπληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Μπορεί να απασχοληθεί σε τομείς φαινομενικά άσχετους με τη φυσική, όπως είναι η επιστημονική και τεχνική δημοσιογραφία, η ανάλυση οικονομικών φαινομένων, η επίλυση περίπλοκων υπολογιστικών θεμάτων κ.ά.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φυσικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
  • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Αποφοίτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  : 

  • Ένωση Ελλήνων Φυσικών.  web site: http://www.eef.gr
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) web site: http://www.olme.gr/