Φυσικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2018

 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Φυσικής

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου  Αθήνα Τ.Κ. 15784

Τηλέφωνο: 210 7276803,  210 7276745, 210 7276977, 210 7276990,  210 7276754, 210 7276799, Fax: 210 7276988 Εmail: secr@phys.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν..

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, η  επιθυμία και επιλογή σας να σπουδάσετε Φυσική σας βρίσκει στο πρώτο και παλαιότερο Τμήμα Φυσικής της χώρας μας και σε ένα από καλύτερα Τμήματα Φυσικής στην Ευρώπη και τον Κόσμο καθώς κατά τα τρία τελευταία χρόνια κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στα πρώτα 150 από ένα αριθμό >20000 τμημάτων Φυσικής των διεθνώς αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων.

Η Φυσική είναι η επιστήμη, η οποία εξελισσόμενη κατά τις δύο τελευταίες  χιλιετίες, ασχολείται με τη γενική ανάλυση της φύσης και την προσπάθεια κατανόησης των φυσικών φαινομένων, των αιτίων και των αποτελεσμάτων τους. Ξεκινώντας από φιλοσοφικές θεωρήσεις, η Φυσική εξελίχθηκε αρχικώς στη Φυσική Φιλοσοφία με την άρνηση της υπερφυσικής εξήγησης των φαινομένων και διατυπώνοντας υποθέσεις με βάση τη λογική και την παρατήρηση. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της επιστημονικής επανάστασης του 16ου αιώνα, πήρε τη μορφή της Κλασσικής Φυσικής στην οποία η χρήση πειραματικών και μαθηματικών μεθόδων οδήγησε στη διατύπωση των γνωστών βασικών Νόμων της Φυσικής απαντώντας ταυτόχρονα στα πολλά ζητήματα που ήδη είχαν τεθεί από πριν.

Σήμερα, η Μοντέρνα Φυσική των Μαξ Πλανκ, Άλμπερτ Αϊνστάιν, Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Έρβιν Σρέντινγκερ, Πολ Ντιράκ, Ρίτσαρντ Φάινμαν και άλλων, είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της ύλης και της κίνησής της μέσα στο χώρο και το χρόνο μαζί με σχετικές ποσότητες όπως η ενέργεια και η δύναμη. Ωστόσο η σύγχρονη αυτή Φυσική φαίνεται να μην έχει πλέον αυστηρώς καθορισμένα όρια, καθώς υπεισέρχεται σε διεπιστημονικούς τομείς έρευνας και συμβάλλει στην υλοποίηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων που προκύπτουν από βασικές θεωρητικές μελέτες της.

Έτσι, η σύγχρονη Φυσική που θα σπουδάσετε αποτελεί ταυτόχρονα τη βασική εκείνη επιστήμη με την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε ένα συναρπαστικό ταξίδι μελέτης και επιστημονικής ζωής και σκέψης, πέρα από χιλιοειπωμένες και στερεότυπες αντιλήψεις περί σπουδών και ανταποδοτικότητάς τους. Άνθρωποι που πέρασαν από φοιτητικά έδρανα σαν αυτά που θα βρεθείτε και εσείς τα επόμενα χρόνια ανέπτυξαν κριτικό πνεύμα και εμπνεύστηκαν ιδέες που επηρέασαν την πορεία της ανθρωπότητας. Κι αυτό διότι η Φυσική προϋποθέτει αλλά και ανοίγει νέους ορίζοντες στο τρόπο σκέψης και προβληματισμού για κάθε τι που μας περιβάλλει.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της γνώσης που οφείλει να παρέχει ένα διεθνώς καταξιωμένο Τμήμα Φυσικής στους φοιτητές του, έτσι ώστε οι νέοι πτυχιούχοι του να συνεχίσουν να διακρίνονται για την πολύπλευρη και ουσιαστική επιστημονική κατάρτισή τους στο αντικείμενο της Φυσικής, της πιο σημαντικής ίσως βασικής επιστήμης της σύγχρονης εποχής. Και είναι η Φυσική, βασική επιστήμη, όχι μόνο λόγω του ιδιαίτερου επιστημονικού της βάρους και αυτής καθεαυτής της σημασίας και της συμβολής της στην εξέλιξη των Θετικών Επιστημών και της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και διότι ακριβώς λόγω αυτών των χαρακτηριστικών της μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο άλλων επιστημονικών αναζητήσεων και τομέων επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οι σπουδές στην Επιστήμη της Φυσικής, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, είναι σπουδές που πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην απόκτηση γνώσεων με την ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών, όσο και στη σημασία αυτής της γνώσης στην κατανόηση μιας ταχέως εξελισσόμενης επιστήμης, όπου η επιστημονική εξειδίκευση εναλλάσσεται συνεχώς με τη διαθεματικότητα νέων επιστημονικών αντικειμένων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης στο μέσο του 3ου έτους, με στόχο οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του 4ου και τελευταίου έτους σπουδών να ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση (ενότητα) μαθημάτων Φυσικής σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που προϋπάρχουν ή έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή της επιλογής. Οι κατευθύνσεις είναι: α). Φυσική Στερεάς Κατάστασης και την Επιστήμη Υλικών, β). Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια, γ). Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική, δ). Φυσική Περιβάλλοντος και τη Μετεωρολογία, ε). Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμός.

Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 15 μαθήματα και τα αντίστοιχα εργαστήρια των 5 πρώτων εξαμήνων.

Τα Προγράμματα Σπουδών  τμημάτων Φυσικής είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανάλυση, Αναλυτική Γεωμετρία και Διανυσματικός Λογισμός, Γενική Φυσική, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ιστορία και Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική – Χημεία, Ατομική – Μοριακή Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές εξισώσεις, Εισαγωγή στη δομή των Υλικών, Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας, Εργαστήριο Aτομικής και Μοριακής Φυσικής, Θερμοδυναμική, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός, Θεωρητική Μηχανική, Οπτική, Βασική Ηλεκτρονική, Εισαγωγή στην Αστρονομία, Εργαστήριο Δομής των Υλικών Ι, Εργαστήριο Οπτικής, Θεωρητική Μηχανική, Κβαντομηχανική, Στοιχεία Πυρηνικής Φυσ. & Φυσ. Στοιχ. Σωματιδίων, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντομηχανική, Στατιστική, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής, Αστροφυσική, Γραμμικά Κυκλώματα, Δομικές Ιδιότητες Υλικών, Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Προβλήματα του Εγγύς Διαστημικού Περιβάλλοντος, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωμάτια, Θέματα Τηλεπικοινωνιών, Παρατηρησιακή Αστρονομία, Φυσική της Ατμόσφαιρας, κ.α.  Πιο αναλυτικά

 Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Έχει δυνατότητες και επιλογές απασχόλησης πέρα από την παραδοσιακή Φυσική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων.

Συγκεκριμένα, ο φυσικός που έχει ενδιαφέροντα και κλίση προς τις κατευθύνσεις του μηχανικού μπορεί να γίνει με μεταπτυχιακές σπουδές ενός ή δύο ετών σύγχρονος μηχανικός σε καίριους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, τα νέα υλικά, οι ήπιες μορφές ενέργειας, το περιβάλλον, η ιατρική τεχνολογία.

Ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έπειτα από μονοετείς ή διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέρει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα εκτός των παραπάνω να εξειδικευτεί σε τομείς όπως η Μικροηλεκτρονική, η Οπτοηλεκτρονική, τα Λέιζερ, η Ιατρική Τεχνολογία, η Υπολογιστική Επιστήμη και Προσομοιώσεις.

Επίσης το τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. διαθέτει  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) το οποίο παρέχει  επαγγελματικά δικαιώματα και άδεια άσκησης  επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου. Το ΜΔΕ στην  Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)  είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο  Μεταφορών και Επικοινωνιών και θεωρείται  προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης  επαγγέλματος  Ραδιοηλεκτρολόγου Α. Οι  απόφοιτοι του συγκεκριμένου  προγράμματος εξειδίκευσης μπορούν να καλύψουν ανάγκες στην Ηλεκτρονική βιομηχανία και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική. Επιπλέον, στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση τεχνικών στην Ηλεκτρονική, την Τηλεπληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Μπορεί να απασχοληθεί σε τομείς φαινομενικά άσχετους με τη φυσική, όπως είναι η επιστημονική και τεχνική δημοσιογραφία, η ανάλυση οικονομικών φαινομένων, η επίλυση περίπλοκων υπολογιστικών θεμάτων κ.ά.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φυσικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.
  • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.


..
πηγή:Unique Minds GR

πηγή: (youtube.com: Στράτος Θεοδοσίου)

Ο καθηγητής Στράτος Θεοδοσίου μιλά για τις σπουδές στο Τμήμα Φυσικής και τις δυνατότητες επιλογής επαγγέλματος που αυτές προσφέρουν (24 Αυγούστου 2011).

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  : 

  • Ένωση Ελλήνων Φυσικών.  web site: http://www.eef.gr
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) web site: http://www.olme.gr/