Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Πού μπορώ να απευθυνθώ για δωρεάν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Πληροφόρηση;

Όλες οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν με τη βοήθεια ειδικών από διάφορους δημόσιους φορείς. Έτσι,:

 • Αν είσαι φοιτητής/τρια, μπορείς να απευθυνθείς στις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, στις οποίες λειτουργούν Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Ενημερώσου σχετικά στις ιστοσελίδες των Εκπαιδευτικών Ιδρυ­μάτων και των αντίστοιχων Γραφείων Διασύνδεσης.
 • Αν είσαι ενήλικας από 18 ετών και άνω και δεν έχεις ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκ­παίδευση, μπορείς να φοιτήσεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και να λάβεις σχετικές υπηρεσίες στα Γραφεία Συμβουλευτικής που λειτουργούν στα ΣΔΕ.
 • Αν είσαι άνεργος, μπορείς να επωφεληθείς από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση σταδιοδρομίας, την αναζήτηση εργασίας και την επιχειρηματικότητα που παρέχει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυνα­μικού (ΟΑΕΔ). Στο Δίκτυο Συμβούλων EURES του ΟΑΕΔ μπορείς επίσης να ενημερωθείς για ευκαιρίες εργασίας σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα. Ενημερώσου σχετικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr
 • Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας παρέχεται επίσης στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης και υπο­στήριξης που απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες, εργαζόμενους, ανέργους και ΕΚΟ και υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ενημερώσου από την ιστοσελίδα http://step.gov.gr/

Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις με παιδιά;

Είσαι σίγουρος ότι γνωρίζεις τι είναι σημαντικότερο για σένα σε μια δουλειά; Τα χρήματα; Η αναγνώριση; Οι σχέσεις με τους συναδέλφους; Ο ελεύθερος χρόνος; Έχεις υποψιαστεί τις απαντήσεις για τα παραπάνω αλλά δεν είσαι και πολύ σίγουρος; Υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι και εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό… H Συμβουλευ­τική Σταδιοδρομίας ή αλλιώς Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει ως στόχο τη στήριξη των ατόμων κάθε ηλικίας στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων καθώς και διαχείρισης σταδιοδρομίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Ποιοί μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας όπως:

 • Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Σπουδαστές και Φοιτητές
 • Ενήλικες άνεργοι ή άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
 • Εργαζόμενους που αναζητούν εναλλακτικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας
 • Γονείς που επιθυμούν να κατανοήσουν τις βαθύτερες ανάγκες των εφήβων, ώστε να τους στηρίξουν ουσιαστικά στις αποφάσεις τους, καλλιεργώντας κλίμα εμπιστοσύνης και ελεύθερης έκφρασης.

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας;

Ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας έχει ως στόχο να σε βοηθήσει να λάβεις εκπαιδευτικές και επαγγελ­ματικές αποφάσεις και να σχεδιάσεις τη σταδιοδρομία σου. Ειδικότερα μπορείς:

 • να πληροφορηθείς έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας,
 • να μάθεις να αναζητάς και να αξιολογείς πληροφορίες, καθώς και να διερευνάς εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική σου ανάπτυξη,
 • να αποκτήσεις πληρέστερη γνώση της προσωπικότητάς σου, των ενδιαφερόντων σου, των ικανοτήτων-δεξιοτή­των σου και των αξιών σου,
 • να λάβεις την απόφαση που σου ταιριάζει καλύτερα, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσες, για τις σπου­δές & τα επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν,
 • να υποστηριχθείς στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αν είσαι υποψήφιος για την τριτοβάθμια εκπαί­δευση,
 • να καταρτίσεις το ατομικό σου σχέδιο δράσης ώστε να ενταχθείς στην αγορά εργασίας ή να επαναπροσδιορίσεις την επαγγελματική σου πορεία σύμφωνα με τις προσωπικές σου ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Πώς γίνεται;

Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Σταδιοδρομίας συζητούν μαζί σου ατομικά ή/και με τους γονείς σου. Με τη χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και άλλων δραστηριοτήτων σε βοηθούν να επιλέξεις τις σπουδές ή το επάγγελμα που ανταποκρίνεται στις ικανότητές σου, σε ενδιαφέρει και σε ευχαριστεί. Παράλληλα, μπορούν να σε βοηθήσουν στο σχεδιασμό, επανασχεδιασμό και στη διαχείριση της σταδιοδρομίας σου σε διάφορα στάδια κρίσιμων μεταβάσεων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας ή στη λήψη αποφάσεων σε θέματα εκπαί­δευσης, κατάρτισης και απασχόλησης ή στην καλλιέργεια και αναβάθμιση των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Ο αριθμός και το περιεχόμενο των συναντήσεων θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες σου. Φυσικά τηρείται η εμπιστευτι­κότητα.

Ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αρκεί;

Οι Σύμβουλοι χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο να σε βοηθήσουν να πάρεις σωστές επαγγελματικές αποφάσεις, μαθαίνοντας περισσότερα για τις κλίσεις και τις ικανότητές σου, τα επαγγελματικά σου ενδιαφέροντα και τις εργασιακές σου αξίες. Με άλλα λόγια, συμπληρώνοντας ένα έγκυρο και αξιόπιστο τεστ, προσαρμοσμένο στην ηλικία σου, μπορείς να αποκτήσεις μια καλύτερη εικόνα του εαυτού σου και να δεις πώς αυτή ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας.

Ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι τα τεστ δεν απαντούν σε όλα και για πάντα. Ο κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος, μοναδικός και εξελίσσεται δια βίου. Παράλληλα, εξελίσσονται η επιστήμη, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα ενός τεστ δεν αποτελούν θέσφατο ούτε δίνουν έτοιμες λύσεις για μια επιτυ­χημένη επιλογή σταδιοδρομίας. Αποτελούν, όμως, ενδείξεις αξιοποιήσιμες για διερεύνηση που με τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας μπορείς να επιλέξεις τις κατάλληλες για σένα εκπαι­δευτικές ή/και επαγγελματικές διαδρομές.

πηγή: Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΕΟΠΠΕΠ