Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/10/2017

.

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παιδαγωγική Σχολή 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Έδρα :

Διεύθυνση: Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης  53100, Φλώρινα
Τηλέφωνο : 23850 55100  Fax: 23850 55099  Email: efotiadou@uowm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η Παιδαγωγική Κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών στην Προσχολική Ηλικία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής, η οποία δεν είναι εφαρμογή απλώς κάποιων κανόνων ή προτύπων.
Τα λεγόμενα “πρακτικά μαθήματα” και τα μαθήματα τα σχετικά με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) όχι μόνο έχουν επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν τη γνώση άλλων επιστημών για να εφαρμοστούν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα.
Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο οι τέχνες ως εκπαιδευτικό εργαλείο, χωρίς επιστημονική γνώση για τις δυνατότητες των παιδιών ανά ηλικία (από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία), για τις τεχνικές μετάδοσης της γνώσης (από την Παιδαγωγική), για τις πολιτισμικές διαφορές των νηπίων που οφείλονται στη διαφορετική κοινωνική προέλευση (από την Κοινωνιολογία) κ.ο.κ.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών (ή Προσχολικής Αγωγής) είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανάπτυξης, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Θεμελιώδη ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής, Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών: Διδακτικά Μέσα, Φυσιολογία της Μάθησης, Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: Γνωστική και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη, Παιδική Λογοτεχνία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Παιδαγωγικά Μοντέλα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Ευαισθητοποίηση στην Δυναμική των Ομάδων, Παραμύθι για Παιδιά: Λαϊκό και Έντεχνο, Μουσικοπαιδαγωγικές Απόψεις και Εφαρμογές, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Εισαγωγή στην Θεατρική Τέχνη και Αγωγή, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική, Κοινωνικές Σχέσεις και Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες, Συμβουλευτική Γονέων, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Νηπιαγωγοί μπορούν να εργαστούν :

 • σε δημόσια νηπιαγωγεία
 • σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία
 • παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, ιδιωτικούς, δημοτικούς, οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.)
 • ιδρύματα φροντίδας παιδιών
 • νοσοκομεία παίδων
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του νηπιαγωγείο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα  του Νηπιαγωγού προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος : 

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις  Πολιτισμικές Σπουδές Σημειωτική και Επικοινωνία. Περισσότερα στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Δημιουργική Γραφή. Περισσότερα στοιχεία
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο: «Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, το περιβάλλον και την τεχνολογία – Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education». Περισσότερα στοιχεία
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):