Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/09/2018

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 Σχολή  Επιστημών Αγωγής

 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Έδρα :

Διεύθυνση :  Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  Μεταβατικό Κτήριο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  45110 – Πανεπιστημιούπολη  Ιωάννινα

Τηλέφωνο: (26510) 07189, 07334  Fax: (26510) 07020

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η Παιδαγωγική Κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών στην Προσχολική Ηλικία.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι στόχοι του Τμήματος, όπως έχουν διαμορφωθεί στον Οδηγό Σπουδών, συνοψίζονται ως εξής:

 • Καλλιέργεια και προαγωγή των Παιδαγωγικών Επιστημών με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους πτυχιούχους του Τμήματος για την εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
 • Δημιουργία των προϋποθέσεων για έρευνα και πειραματισμό σε συνάρτηση με την οργάνωση ερευνητικών πεδίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Συμβολή στην άνοδο του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ότι αφορά στα ζητήματα που αναφέρονται στην προσχολική ηλικία.
 • Συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων  στην εκπαίδευση και αγωγή στη νηπιακή και πρώιμη παιδική ηλικία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής, η οποία δεν είναι εφαρμογή απλώς κάποιων κανόνων ή προτύπων.

Τα λεγόμενα “πρακτικά μαθήματα” και τα μαθήματα τα σχετικά με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) όχι μόνο έχουν επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν τη γνώση άλλων επιστημών για να εφαρμοστούν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο οι τέχνες ως εκπαιδευτικό εργαλείο, χωρίς επιστημονική γνώση για τις δυνατότητες των παιδιών ανά ηλικία (από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία), για τις τεχνικές μετάδοσης της γνώσης (από την Παιδαγωγική), για τις πολιτισμικές διαφορές των νηπίων που οφείλονται στη διαφορετική κοινωνική προέλευση (από την Κοινωνιολογία) κ.ο.κ.

Πιο αναλυτικά, τα γνωστικά αντικείμενα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών χωρίζονται στις εξής ενότητες:

 • Ενότητα Παιδαγωγικής – Διδακτικής
 • Ενότητα Ψυχολογίας – Ειδικής Αγωγής – Υγείας
 • Ενότητα Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης
 • Ενότητα Μαθημάτων Γενικής Παιδείας
 • Ενότητα Τέχνης και Εκπαίδευσης.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών (ή Προσχολικής Αγωγής) είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανάπτυξης, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Θεμελιώδη ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής, Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών: Διδακτικά Μέσα, Φυσιολογία της Μάθησης, Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: Γνωστική και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη, Παιδική Λογοτεχνία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Παιδαγωγικά Μοντέλα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Ευαισθητοποίηση στην Δυναμική των Ομάδων, Παραμύθι για Παιδιά: Λαϊκό και Έντεχνο, Μουσικοπαιδαγωγικές Απόψεις και Εφαρμογές, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Εισαγωγή στην Θεατρική Τέχνη και Αγωγή, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική, Κοινωνικές Σχέσεις και Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες, Συμβουλευτική Γονέων, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον Οδηγό σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος  Προσχολικής  Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι απόφοιτοι  έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν επαγγελματικά σε μια μεγάλη ποικιλία κοινωνικών θεσμών και ιδρυμάτων, όπως σε:

 • Δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία,
 • Νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής και κέντρα ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς,
 • Νοσοκομεία παίδων,
 • Παιδικές κατασκηνώσεις,
 • Ξενοδοχεία (τμήματα φύλαξης – απασχόλησης παιδιών),
 • Μουσεία,
 • Εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων,
 • Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για παραγωγή παιδικών εκπομπών,
 • Δήμους και Νομαρχίες (προγράμματα κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης),
 • Παιδικά χωριά S.O.S.,
 • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης,
 • Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας,
 • Μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια,
 • Υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδρύματα εκπαίδευσης,
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής,
 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 • Κέντρα Διοίκησης και Εποπτείας της Εκπαίδευσης,
 • Ερευνητικά Κέντρα Επιστημών Αγωγής.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Αποφοίτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα  του Νηπιαγωγού προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr