Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/09/2018.

  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας

  Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών

Παιδαγωγικό τμήμα  Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Έδρα :

Διεύθυνση: Συγκρότημα Παπαστράτου (Κτίριο ΙΙΙ), Αργοναυτών και Φιλελλήνων – 38221, Βόλος

Τηλέφωνο:  24210 74898  Fax: 24210 74801 Ε-mail:   xgeorg@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η Παιδαγωγική Κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών στην Προσχολική Ηλικία.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος   η αποστολή του Π.Τ.Π.Ε.,  είναι η διδασκαλία και η έρευνα γύρω από την ευαίσθητη περίοδο κατά την οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, που μας υποχρεώνει, διδάσκοντες και φοιτητές, να αναζητούμε κάθε στιγμή τις πιο πρόσφορες, δημιουργικές και νεωτερικές μεθόδους που αξιοποιούν τα επιστημονικά δεδομένα, προάγουν τη γνώση και βοηθούν τους αποφοίτους στην παραπέρα εξειδίκευση των ενδιαφερόντων τους.

Ως προς τον επιστημονικό προγραμματισμό των σπουδών, υπάρχει στόχος να συνδεθεί η παιδαγωγική θεωρία και έρευνα με την εκπαιδευτική πράξη και το αντίστροφο. Καθοριστική καινοτομία για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών είναι η εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, ενός νέου πλαισίου πρακτικής άσκησης που διευρύνεται σε όλα τα έτη σπουδών, με την επωνυμία «Ασκήσεις Παιδαγωγικών Εφαρμογών».

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής, η οποία δεν είναι εφαρμογή απλώς κάποιων κανόνων ή προτύπων.

Τα λεγόμενα “πρακτικά μαθήματα” και τα μαθήματα τα σχετικά με τις τέχνες (μουσική, ζωγραφική, θέατρο) όχι μόνο έχουν επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά απαιτούν τη γνώση άλλων επιστημών για να εφαρμοστούν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο οι τέχνες ως εκπαιδευτικό εργαλείο, χωρίς επιστημονική γνώση για τις δυνατότητες των παιδιών ανά ηλικία (από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία), για τις τεχνικές μετάδοσης της γνώσης (από την Παιδαγωγική), για τις πολιτισμικές διαφορές των νηπίων που οφείλονται στη διαφορετική κοινωνική προέλευση (από την Κοινωνιολογία) κ.ο.κ.

Tο Πρόγραμμα Σπουδών  περιλαμβάνει μαθήματα,  υποχρεωτικά και επιλογής, κατανεμημένα σε 8 (οκτώ) εξάμηνα και ταξινομημένα σε 5 (πέντε) ενότητες.

 • Eνότητα Παιδαγωγικών Mαθημάτων
 • Eνότητα μαθημάτων Ψυχολογίας
 • Eνότητα μαθημάτων Iστορίας, Tέχνης και Πολιτισμού
 • Ενότητα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
 • Eνότητα μαθημάτων Kοινωνικών Eπιστημών – Mεθοδολογίας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών (ή Προσχολικής Αγωγής) είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανάπτυξης, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Θεμελιώδη ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής, Εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών: Διδακτικά Μέσα, Φυσιολογία της Μάθησης, Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: Γνωστική και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη, Παιδική Λογοτεχνία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Παιδαγωγικά Μοντέλα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις, Ευαισθητοποίηση στην Δυναμική των Ομάδων, Παραμύθι για Παιδιά: Λαϊκό και Έντεχνο, Μουσικοπαιδαγωγικές Απόψεις και Εφαρμογές, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Εισαγωγή στην Θεατρική Τέχνη και Αγωγή, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική, Κοινωνικές Σχέσεις και Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες, Συμβουλευτική Γονέων, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Νηπιαγωγοί μπορούν να εργαστούν :

 • σε δημόσια νηπιαγωγεία
 • σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία
 • παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, ιδιωτικούς, δημοτικούς, οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.)
 • ιδρύματα φροντίδας παιδιών
 • νοσοκομεία παίδων
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του νηπιαγωγείο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά  δικαιώματα  του Νηπιαγωγού προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 12, (ΦΕΚ 167 τ.Α’/1985),  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 12,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985),  και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site: http://www.doe.gr/