Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

το άρθρο ενημερώθηκε: 03/12/2017

Ο τομέας διαθέτει δύο (2) ειδικότητες:

Μαθήματα Τομέα:

Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Ναυσιπλοΐα I – Ναυτική Μετεωρολογία

3Θ+3Ε

2.

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

3.

Στοιχεία Ναυπηγείας – Ευστάθεια Πλοίου – Αρχές Πρόωσης

4.

Ναυτικά Αγγλικά Ι

5.

Ναυτική Μηχανολογία – Μετρήσεις – Κατασκευές  – Συντηρήσεις

3Θ+3Ε

6.

Στοιχεία Μηχανολογικού – Ναυπηγικού Σχεδίου

7.

Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας – Μηχανοστασίου

8.

Ανθρώπινες Σχέσεις – Διοίκηση Πλοίου

Πηγή:  Υ.Α.Φ2/108490/Δ4 (ΦΕΚ 2322 τ. Β’ /07.07.2017)