Θεατρικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2017

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Καλών Τεχνών   

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση : Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη, 21100, Ναύπλιο
Τηλέφωνο : 27520 96129  /127,130,131  Fax  27520 96128  e-mail : ts-secretary@uop.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων με καλλιτεχνική παιδεία, και καλλιτεχνών με κατάλληλη θεωρητική υποδομή. Γι’ αυτό το λόγο και ο χαρακτήρας των σπουδών είναι μικτός: επιστημονικός και καλλιτεχνικός, θεωρητικός και πρακτικός.

Επίσης σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος  το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει ως αποστολή :

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση της τέχνης και της επιστήμης της Θεατρολογίας, να συνδυάζει δηλαδή την πρακτική του θεάτρου με τη θεωρητική σκέψη, τη φιλολογική ανάλυση και την επιστημονική μεθοδολογία,
 • Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
 • Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και
 • Να συμβάλει στη μελέτη του θεάτρου σε διεθνές επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους οι φοιτητές αποκτούν βασική θεατρική παιδεία, ενώ κατά τα δύο τελευταία παρακολουθούν τα μαθήματα ειδίκευσης των δύο άτυπων κατευθύνσεων του τμήματος. Οι άτυπες κατευθύνσεις είναι οι εξής: α). Κατεύθυνση Θεατρολογίας και β). Κατεύθυνση Θεατρικής Πρακτικής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την δημιουργία ενός χώρου σπουδών και έρευνας όπου η θεωρία και η πρακτική, η επιστήμη και η τέχνη, συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Όπως ρητά αναφέρεται στον Οδηγό σπουδών αυτός είναι και ο πρωταρχικός στόχος ενός τμήματος που ανήκει σε μία Σχολή Καλών Τεχνών. Το συγκεκριμένο τμήμα μας, όπως και το αντίστοιχο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελούν τους δύο πόλους θεατρικών σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ελλάδα με διττό χαρακτήρα (θεωρητικό και πρακτικό).
Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του τμήματος αντανακλάται στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προωθεί την σύζευξη θεωρίας και πράξης. Εκτός από την αλληλεπίδραση θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματός, που μάλιστα στηρίζει τον διττό χαρακτήρα, είναι ότι παρέχει μεγάλη ελευθερία επιλογής μαθημάτων στους φοιτητές των δύο τελευταίων ετών. Το πρόγραμμά, δηλαδή, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα ιδιαίτερα ερευνητικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.
Αξίζει να σημειωθεί, το τμήμα αν και ανήκει στην Σχολή Καλών Τεχνών, το πρόγραμμα σπουδών του είναι τετραετές και αναπτύσσεται σε οκτώ εξάμηνα.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου, Ανάγνωση Θεατρικών Παραστάσεων, Κείμενα Θεωρίας Θεάτρου, Δραματολογία, Το θέατρο της Αρχαιότητας, Ιστορία του Παγκόσμιου Θεάτρου, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, Στοιχεία σκηνογραφίας – ενδυματολογίας, Mορφές θεατρικών χώρων, Στοιχεία υποκριτικής, Σκηνοθετικές προσεγγίσεις, Στοιχεία παιδαγωγικής, Διδακτική του θεάτρου: Θεατρικό παιχνίδι, Δραματουργικές αναλύσεις, Kριτική ανάλυση θεατρικών παραστάσεων, Ζητήματα θεατρικής αισθητικής, Θεωρίες υποκριτικής, Μεθοδολογία της Θεατρολογικής Έρευνας, Σκηνογραφία – Ενδυματολογία, Ενδυματολογία, Υποκριτική, Kινησιολογία, Φωνητική – ορθοφωνία, Σκηνοθεσία, Σκηνοθετικά ρεύματα στην Ευρώπη, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :  

Οι απόφοιτοι του τμήματος θεάτρου μπορούν να εργαστούν:

 • ως κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο και σε εκδοτικούς οίκους.
 • ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Υπουργεία Νομαρχίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, Ιδρύματα με πολιτισμική δράση, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιοφωνία, τηλεόραση)
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ηθοποιοί, σκηνογράφοι, σκηνοθέτες)
 • στην εκπαίδευση, ως καθηγητές σε δραματικές σχολές, ως καθηγητές θεατρικής παιδείας στη δημοτική και μέση εκπαίδευση (ως ωρομίσθιοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ32)
 • ως θεατρικοί εμψυχωτές (animateurs) σε κέντρα νεότητας, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.
 • ως στελέχη κρατικών θεατρικών οργανισμών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 111, τ.Α’/ 06.04.2000.
 • Επίσης, σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 32.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση – MA in drama and performing arts in education and lifelong learning. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις 

 • Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.   web site:   http://www.sei.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).  web site: http://www.olme.gr/
 • Υπουργείο Πολιτισμού. web site:  http://www.yppo.gr/

..

Περισσότερα  Video του τμήματος: εδώ

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :