Θεατρικών Σπουδών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/10/2017

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Φιλοσοφική Σχολή  

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη – 15784 Ιλίσια
Τηλέφωνο: 210 7277969,  2107277303 E-mail: ebernid@theatre.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων με καλλιτεχνική παιδεία, και καλλιτεχνών με κατάλληλη θεωρητική υποδομή. Γι’ αυτό το λόγο και ο χαρακτήρας των σπουδών είναι μικτός: επιστημονικός και καλλιτεχνικός, θεωρητικός και πρακτικός.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Aθηνών έχει διεθνή προσανατολισμό (κατεξοχήν ευρωπαϊκό) με επίκεντρο τα ελληνικά φαινόμενα. Tα κύρια ενδιαφέροντά του είναι τρία:

 •  η ιστορία του θεάτρου,
 •  η θεωρία του θεάτρου και
 •  η ανάλυση της παραγωγής της θεατρικής παράστασης.

Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου από την αρχαιότητα ως σήμερα, και, όπως είναι φυσικό, ιδίως του ελληνικού: αρχαίου, νεότερου και σύγχρονου, καθώς και στη θεατρολογική ανάλυση δραματικών κειμένων από την ευρωπαϊκή και την ελληνική δραματουργία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το τμήμα δεν διαθέτει ακόμα κατευθύνσεις. Επίσης  στην παρούσα φάση, δεν παρέχει ειδικότητες. H ύπαρξη ικανού βαθμού ελεύθερων επιλεγμένων μαθημάτων καθώς και υποχρεωτικών επιλογών επιτρέπει στον φοιτητή να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τα στενότερα ενδιαφέροντά του. Tο πτυχίο που απονέμεται είναι ενιαίο και επιστημονικής φύσεως.

Tο Tμήμα Θεατρικών Σπουδών δεν παρέχει συστηματική πρακτική εκπαίδευση για την επαγγελματική κατάρτιση ηθοποιών, σκηνοθετών, σκηνογράφων κτλ., αλλά αποστολή του είναι η θεμελίωση και καλλιέργεια θεατρικής μόρφωσης και η προαγωγή της θεατρολογικής επιστήμης. Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν και πρακτική κατάρτιση στον χώρο του θεάτρου, παραπέμπονται στις υπάρχουσες Δραματικές Σχολές που παρέχουν την αντίστοιχη εκπαίδευση.

Tο Tμήμα Θεατρικών Σπουδών ανήκει επιστημονικά  στη Φιλοσοφική Σχολή. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα άλλων Tμημάτων, ενώ το ίδιο παρέχει μαθήματα σε άλλα Tμήματα της Σχολής αυτής.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου, Ανάγνωση Θεατρικών Παραστάσεων, Κείμενα Θεωρίας Θεάτρου, Δραματολογία, Το θέατρο της Αρχαιότητας, Ιστορία του Παγκόσμιου Θεάτρου, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, Στοιχεία σκηνογραφίας – ενδυματολογίας, Mορφές θεατρικών χώρων, Στοιχεία υποκριτικής, Σκηνοθετικές προσεγγίσεις, Στοιχεία παιδαγωγικής, Διδακτική του θεάτρου: Θεατρικό παιχνίδι, Δραματουργικές αναλύσεις, Kριτική ανάλυση θεατρικών παραστάσεων, Ζητήματα θεατρικής αισθητικής, Θεωρίες υποκριτικής, Μεθοδολογία της Θεατρολογικής Έρευνας, Σκηνογραφία – Ενδυματολογία, Ενδυματολογία, Υποκριτική, Kινησιολογία, Φωνητική – ορθοφωνία, Σκηνοθεσία, Σκηνοθετικά ρεύματα στην Ευρώπη, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :  

Οι απόφοιτοι του τμήματος θεάτρου μπορούν να εργαστούν:

 • ως κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο και σε εκδοτικούς οίκους.
 • ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Υπουργεία Νομαρχίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, Ιδρύματα με πολιτισμική δράση, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιοφωνία, τηλεόραση)
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ηθοποιοί, σκηνογράφοι, σκηνοθέτες)
 • στην εκπαίδευση, ως καθηγητές σε δραματικές σχολές, ως καθηγητές θεατρικής παιδείας στη δημοτική και μέση εκπαίδευση (ως ωρομίσθιοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ32)
 • ως θεατρικοί εμψυχωτές (animateurs) σε κέντρα νεότητας, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.
 • ως στελέχη κρατικών θεατρικών οργανισμών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 111, τ.Α’/ 06.04.2000.
 • Επίσης, σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 32.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο:  Από το κείμενο στη σκηνή. Το ελληνικό θέατρο σε διάλογο με το παγκόσμιο. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.   web site:   http://www.sei.gr/,
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).  web site: http://www.olme.gr/
 • Υπουργείο Πολιτισμού. web site:  http://www.yppo.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :