Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά, Διαπολιτισμικά Σχολεία

το άρθρο ενημερώθηκε 19/06/2017

Πειραματικά σχολεία:

Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016−17. Σχετική ανακοίνωση

Τα θέματα των εξετάσεων 2016 για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια

Τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας (σε μορφή pdf)
Τα κείμενα της νεοελληνικής γλώσσας (σε μορφή pdf)
Τα θέματα των μαθηματικών (σε μορφή pdf)
Οι απαντήσεις στη νεοελληνική γλώσσα (σε μορφή pdf)
Οι απαντήσεις στα μαθηματικά (σε μορφή pdf)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Μουσικά Σχολεία:

Το πρόγραμμα σπουδών του Μουσικού Σχολείου για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, μουσικής και καλλιτεχνικών τα οποία διδάσκονται στις 42 ώρες λειτουργίας του σχολείου εβδομαδιαίως. Συνήθως στους μαθητές προσφέρεται καθημερινή δωρεάν μεταφορά από το σπίτι τους στο σχολείο και αντίστροφα με σχολικά λεωφορεία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι μαθητές (για τις εξετάσεις επιλογής) δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις. Εξετάζεται η ικανότητα μουσικής αντίληψης των μαθητών οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες από την Επιτροπή Επιλογής για το κάθε μέρος της εξέτασης και για τη διαδικασία της.

Κατάλογος με όλα τα μουσικά σχολεία της χώρας: εδώ

Τηλέφωνα επικοινωνίας όλων των Μουσικών Σχολείων της Χώρας: εδώ

Υπουργική απόφαση για την Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων  (ΦΕΚ 1405 τ.Β΄/25.04.2017)

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-18. Σχετική εγκύκλιος (σε μορφή pdf) (28.04.2017)

Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2017-18. (Σχετική εγκύκλιος) (19.06.2017)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου Υ.Α. 108340/Δ2   (ΦΕΚ 2182 τ. Β΄/ 14.07.2016)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Καλλιτεχνικά Σχολεία:

Σκοπός ίδρυσης των Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Τέχνες, η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν και η προετοιμασία των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση του Θεάτρου – Κινηματογράφου, του Χορού και των Εικαστικών, χωρίς παράλληλα να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Γέρακα Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και των νέων σχολείων Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περιστερίου για το σχολικό έτος 2017-18. Σχετική εγκύκλιος (09.05.2017)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου: Υ.Α. 106486 /Δ2 (ΦΕΚ 2107 τ. Β΄/07.07.2016)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Εκκλησιαστικά Σχολεία:

Στόχος λειτουργίας του Σχολείου είναι να παρέχει στους μαθητές:  α) Ολοκληρωμένη γνώση και πρότυπη παιδεία μέσα από ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών β) Διάπλαση ισχυρών χαρακτήρων, με αυτοπεποίθηση, με ικανότητα έκφρασης και επιχειρηματολογίας γ) Ανάπτυξη εκκλησιαστικής συνείδησης και ζωής με πνεύμα αγάπης, ευθύνης, ελευθερίας, διαλόγου και συνεργασίας δ) Ελεύθερη κριτική σκέψη, στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Περιβάλλον και την Υγεία.

Κατάλογος με όλα τα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας: εδώ

Σχετικό site Εκκλησιαστικών Σχολείων: εδώ

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018. Σχετική  εγκύκλιος (09.05.2017)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των διαπολιτισμικών σχολείων είναι κατά βάση ίδιο με αυτό των γενικών  σχολείων. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις που έχουν σαν στόχο την προσαρμογή του σχολικού προγράμματος στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του μαθητικού συνόλου, αλλά και την κάλυψη των μαθησιακών και κοινωνικών αναγκών του. Συγκεκριμένα οργανώνονται τάξεις για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας, παρέχονται ειδικά σχολικά εγχειρίδια και γλωσσικά βοηθήματα ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών/τριών για την ομαλή ένταξη τους στο καινούριο σχολικό περιβάλλον.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Περισσότερα στοιχεία για όλους τους ανωτέρω τύπους σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό:

 Ένα άλλο σχολείο…   Πειραματικό, Μουσικό, Καλλιτεχνικό, Εκκλησιαστικό, Διαπολιτισμικό

που επιμελήθηκαν  κ. Τσίντζος Π., κ. Τσιόνκη Μ., Εκπαιδευτικοί – Υπεύθυνοι ΣΕΠ των  ΚΕΣΥΠ Θέρμης και Νεάπολης Θεσ/νικης αντίστοιχα.