Κοινωνικής Θεολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/10/2017

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Θεολογική Σχολή 

  Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

 Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Αθηνών,  15772  Άνω Ιλίσια
Τηλέφωνο: 210-727-5742, 5712, 5715, 5746  Fax: 210-727-57110   e-mail: secr@soctheol.uoa.gr  Facebook: @athens.socialtheology

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, τμήμα της Θεολογικής Σχολής, της αρχαιότερης σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας στην κοινωνική της διάσταση, όπως δηλαδή αυτή με βάση τη θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη μέσα στην κοινωνία. Επίσης, παράλληλα με τη γενική επιστημονική θεολογική υποδομή που προσφέρει, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική μελέτη της Θρησκείας βασισμένη στη σύγχρονη μεθοδολογία και συνδεδεμένη με τα επίκαιρα ζητήματα των καιρών μας..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις:

«Με τις σπουδές σας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας μέσα σε ένα κλίμα φιλικό, το οποίο εγγυάται μια σχολή όπου εκτιμάται το ανθρώπινο πρόσωπο ως μοναδική εικόνα του Θεού,  ανοίγονται μπροστά σας νέοι ορίζοντες. Καθώς θα γίνεσθε κοινωνοί της ποικιλίας των Γνωστικών Αντικειμένων, τα οποία το Τμήμα θεραπεύει, θα συνειδητοποιείτε με τον παραγωγικότερο τρόπο την ταυτότητα, τα χαρίσματα και τις δυνατότητες που σας παρέχει η σπουδή της Θεολογίας και ιδίως η Θεολογία στην Κοινωνική της διάσταση, η οποία συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «διακονία – ευχαριστία – μαρτυρία». Ευχόμαστε ο Θεός της έκπληξης, της ελευθερίας και της αγάπης να σας χαρίσει ένα όμορφο ταξίδι ζωής ανακαλύψεων και αποκαλύψεων» (Σωτήριος Δεσπότης: Πρόεδρος του Τμήματος – Κίρκη Κεφαλέα: Αναπλ. Πρόεδρος).

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημιακών τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αρχαία Ελληνικά, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Χριστιανικής Αγωγής, Εισαγωγή στη Παιδαγωγική –Γενική Παιδαγωγική, Δογματική, Ερμηνεία και Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης, Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, Βυζαντινή Μουσική – Ψαλτική, Φιλοσοφία της Θρησκείας, Κανονικό Δίκαιο, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, Βυζαντινός Πολιτισμός, Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση του Αγίου Όρους, Πατρολογία,  Θεωρία και Πράξη Χριστιανικής Αγωγής, Τελετουργική, Ερμηνεία Πράξεων Αποστόλων, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Αγιολογία, Θεολογία και Συμβουλευτική Γάμου και Οικογένειας, Χριστιανική Ηθική, Ποιμαντική, Θεολογία της Λατρείας, Ερμηνεία Θείας Λειτουργίας, Ιστορία των Δογμάτων, Εισαγωγή στη Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων, Εορτολογία, Ποιμαντική Ψυχολογία, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Μπορεί να αναδειχτεί ως ικανός θεολόγος επιστήμονας ακολουθώντας επιπλέον κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ή να εργαστεί ως καθηγητής θρησκευτικών στη μέση εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις για διορισμό στον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Μπορεί επίσης να γίνει κληρικός τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στον ευρύτερο ελληνισμό της διασποράς (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Ασία), ενώ παράλληλα μπορεί να στελεχώσει ως λαϊκός διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας.

Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να αναλάβουν εργασία σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενο της τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).  Για παράδειγμα  μπορούν να εργαστούν ως  κοινωνικοί λειτουργοί (σε όμορες δημόσιες ή εκκλησιαστικές υπηρεσίες), καθώς επίσης ως βοηθοί εκπαιδευτικού και ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Θεολόγου ως εκπαιδευτικού προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985). Καθώς επίσης, εφόσον  υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Άλλες πληροφορίες:

Κληρικοί και μοναχοί μπορούν να φοιτήσουν στη Θεολογική Σχολή.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Θεολογία και Κοινωνία  με (6) κατευθύνσεις:

  • Βιβλικών Σπουδών – Καινή Διαθήκη
  • Εκκλησιαστικής Γραμματείας
  • Θρησκειολογίας
  • Κανονικού Δικαίου
  • Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής και Επικοινωνίας
  • Χριστιανικής Λατρείας. Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :