Φυσικοθεραπείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Θεσσαλονίκης

Σχολή Επαγγελμάτων  Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Έδρα : 

Διεύθυνση : Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Σίνδος  57 400 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο : 2310 013802 Fax : 2310 013802 E-mail: infophys@phys.teithe.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος προσαρμόζονται στις ανάγκες των καιρών, στις ραγδαίες εξελίξεις της Ιατρικής και της Αποκατάστασης και μέσω της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από τον σκοπό που είναι η θεραπεία και η λειτουργική αποκατάσταση.

Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος;

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ, είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να επιλέγουν μεθόδους, μέσα και τεχνικές, με σκοπό την πρόληψη, την θεραπεία και την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές κυρίως στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Το  Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Επιστήμη και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή κατάρτιση των φοιτητών και μελλοντικών επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών είναι οι τετραετείς σπουδές και η Κλινική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων με τα μαθήματα Κλινικής Άσκησης: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV που πραγματοποιούνται σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, από το τέταρτο κιόλας εξάμηνο σπουδών καθώς, και η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί το πλεονέκτημα της Κλινικής εκπαίδευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ όπως και του ΤΕΙ Αθηνών έναντι των άλλων δύο ΤΕΙ (Λαμία, Αίγιο) λόγω της ύπαρξης πολλών και μεγάλων Νοσοκομείων με πληρότητα Κλινικών και Τμημάτων, πράγμα το οποίο κάνει την Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών πληρέστερη.

Ο σκοπός του Τμήματος, η αναγκαιότητα του λειτουργήματος του Φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη βελτίωσης της μετατραυματικής ή μετεγχειρητικής αποκατάστασης καθώς και η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων είτε στο ελεύθερο επάγγελμα είτε στα Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Γηροκομεία, Κέντρα περίθαλψης ή θεραπείας ατόμων με αναπηρίες, αποδεικνύει την αποδοχή και την εκτίμηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Φυσικοθεραπείας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Βιοχημεία, Βιοφυσική, Βιομετρία – Βιοστατιστική, Κοινωνιολογία, Στοιχεία Πληθυσμιακής Υγιεινής και Ψυχολογία, Ανατομική, Φυσιολογία, Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Παθολογία, Νοσολογία, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία, Εργοφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αθλητιατρική, Στοιχεία Ακτινολογίας, Κινησιοθεραπεία, Κινησιολογία, Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, Μάλαξη, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις των αγγείων της καρδιάς, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις – κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος, Υδροθεραπεία, Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Κλινική Άσκηση, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο απόφοιτος του τμήματος Φυσιοθεραπείας μπορεί να εργαστεί :

  • ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο φυσικοθεραπείας- κέντρο αποκατάστασης όπου θα δέχεται για θεραπεία πελάτες του ή και πελάτες προερχόμενους από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία που ενδέχεται να είναι συμβεβλημένος.
  • Επίσης μπορεί να εργαστεί προσφέροντας κατ οίκον θεραπεία
  • ή και ως στέλεχος, υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  • ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης σε νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα υγείας που διαθέτουν ανάλογα τμήματα,
  • ιδρύματα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές κινητικές αναπηρίες,
  • σε ΚΑΠΗ, ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, ειδικά κέντρα αποκατάστασης,
  • αθλητικά κέντρα και χώρους άθλησης, γυμναστήρια, ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και χώρους διατήρησης της καλής φυσικής κατάστασης.  

Οι απόφοιτοι του τμήματος  Φυσιοθεραπείας  φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87).

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται  στο  Π.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53 τ.Α’/08.03.95).

Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

  • Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: web site:  http://www.psf.org.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. web site: http://www.poedhn.gr/
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ