Μαιευτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Θεσσαλονίκης

Σχολή Επαγγελμάτων  Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Μαιευτικής

Έδρα : 

Διεύθυνση : Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης  Σίνδος  57 400 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 791520, 013520   Fax : 2310 791521   Ε-mail: infomidw@midw.teithe.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Μαιευτικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Μαιευτικής με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομίας και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, η Μαιευτική στη σύγχρονη πραγματικότητα αναφέρεται στην επιστήμη και στην τέχνη της προαγωγής και υποστήριξης της υγείας της γυναίκας σε όλες τις φάσεις της ζωής της, καθώς και στην προαγωγή και υποστήριξη της υγείας του νεογνού. Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την παράλληλη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της Μαιευτικής, της Γυναικολογικής και Νεογνικής Φροντίδας Υγείας. Στόχος του είναι η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, όσον αφορά στην επικοινωνία, στη συμβουλευτική, στην αγωγή υγείας, στη διοίκηση και οργάνωση Μονάδων Υγείας. Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη αυτών των στόχων είναι η προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της υγείας.

Η φοίτηση στο τμήμα αναπτύσσεται σε επτά εξάμηνα σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα θεωρητικής και εργαστηριακής διαδραστικής εκπαίδευσης, αλλά και κλινική άσκηση σε Μονάδες Υγείας. Tο πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε με βάση τις αρχές του βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου για την υγεία. Οι φοιτητές περνούν από τα μαθήματα γενικής κατεύθυνσης και τα μαθήματα της ομάδας (Δ.Ο.Ν.Α.) Δεοντολογίας, Οικονομικών, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών,πρωτού παρακολουθήσουν τα μαθήματα ειδίκευσης.

To τελικό τμήμα των σπουδών περιλαμβάνει την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε γνωστικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους, είτε με τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, είτε με τη διεξαγωγή συστηματικής Βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διεξάγεται σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια, που περιλαμβάνουν τμήματα του τομέα μητέρας παιδιού και γυναικολογικού-χειρουργικού τομέα. Κατά την πρακτική άσκηση οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν αυτονομία στην άσκηση της μαιευτικής φροντίδας και στην τέλεση του φυσιολογικού τοκετού υπό την εποπτεία και αξιολόγηση των υπευθύνων διδασκόντων της πρακτικής άσκησης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει πλήρως την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των πτυχιούχων του σε θέματα: Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Νεογνολογίας, Οικογενειακού Προγραμματισμού, Γενετήσιας Αγωγής, Επαγγελματικής Δεοντολογίας Έρευνας, Πρόληψης και Αγωγής Υγείας. Έτσι, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε ισοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, όπως μαίες και μαιευτές.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων  Μαιευτικής είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Ανατομία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Διαιτητική, Φαρμακολογία, Παιδιατρική, Βιοχημεία, Χειρουργική, Μικροβιολογία, Κοινωνική Υγιεινή, Γενική Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογία, Μαιευτική Φροντίδα, η Γυναικολογική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Νεογνού, Ψυχοσωματική Ετοιμότητα Γονέων, Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα, Οικογενειακός Προγραμματισμός – Σεξουαλική Υγεία, Συμβουλευτική – Διδακτική στη Μαιευτική Φροντίδα, Δεοντολογία και Νομοθεσία Επαγγέλματος, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι  του Τμήματος Μαιευτικής μπορούν να εργαστούν :

  • είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι,
  • με την εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της γυναικολογικώς άρρωστης, καθώς επίσης με την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και υγιεινολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
  • επίσης, απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
  • μπορούν, εξάλλου, να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, της σχετικής με τον τομέα ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Τέλος, μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί διετία ασκήσει τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, σε νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων ΤΕΙ Μαιευτικής   έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159  τ.Α’/14.06.1989).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

  • Σύλλογος Επιστημών Μαιών Μαιευτών  Αθήνας. web site : http://www.semma.gr/index.php
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων.  web site: http://www.poedhn.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ