Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/09/2018

Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας  Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

 Τμήμα  Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Έδρα : 

Διεύθυνση: Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 891258, 2310 891253, 2310 891339, Fax : 2310 891257 E-mail: espsecr@uom.gr

Σκοπός του τμήματος :

Tο Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό να υπηρετήσει ορισμένα πεδία της επιστήμης που έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο.
Ειδικότερα, οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με την καλλιέργεια της ακαδημαϊκής και της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 • Να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικών ατόμων, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Καθώς και της αξιολόγησης, διαμόρφωσης και ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής πολιτικής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών  επιδιώκει να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με την καλλιέργεια της ακαδημαϊκής και της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:

 • Συνεχούς Εκπαίδευσης και
 • Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση της εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και διοικητικής κατάρτισης, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως ειδικοί στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Η δεύτερη κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι εισαγόμενοι φοιτητές επιλέγουν Κατεύθυνση στο τέλος του Β΄ Εξαμήνου Σπουδών.

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών τέτοιων, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως εξειδικευμένα στελέχη στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Η δεύτερη κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών, διάρκειας ενός και τριών ετών αντιστοίχως. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις και αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα από την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, τη διδακτική ειδικών αντικειμένων, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες και τη στατιστική.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης.

Στην κατεύθυνση της «Συνεχούς Εκπαίδευσης» διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στην αναγκαιότητα και την εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα και τον κόσμο, στους θεματικούς άξονες και τους στόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο ρόλο των διεθνών οργανισμών καθώς και στη δομή και οργάνωση των φορέων της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.ά.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν την διάγνωση, πρόγνωση, πρόληψη, εκπαίδευση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά/ άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα που αναφέρονται στις κατηγορίες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης και ακοής, αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές, αντιληπτικοκινητικές/ψυχοκινητικές διαταραχές), επαγγελματική ένταξη ΑμεΑ κ.ά.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα των σπουδών οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το οποίο λαμβάνει χώρα είτε σε χώρους παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων είτε σε φορείς ειδικής αγωγής. Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας, η οποία είναι μία εμπειρική έρευνα ή μια συνθετική μελέτη και αφορά σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Γενική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας, Στατιστική, Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση,  Ξένη γλώσσα, Εισαγωγή στην Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Α, Εξελικτική Ψυχολογία, Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Ψυχολογία, Εννοιολογική Ανάπτυξη στα Μαθηματικά και Λογική Σκέψη, Ελληνική Γλώσσα και Διδακτική της, Διδακτική και Ανάπτυξη Προγραμμάτων, Εφαρμοσμένη Στατιστική Γνωστική Ψυχολογία της Μάθησης, Εκπαιδευτική  Πολιτική και Εκπαιδευτικές  Μεταρρύθμιση, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Μαθησιακές δυσκολίες,  Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Νοητική Υστέρηση, Λογοπαθολογία, Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης των Α.Μ.Ε.Α., Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα, Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό, Νευροψυχολογία, Ψυχοκινητικές Διαταραχές και Εκπαίδευση, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Η κατεύθυνση της Συνεχούς Εκπαίδευσης στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών τέτοιων, ώστε να μπορούν να εργαστούν ως εξειδικευμένα στελέχη στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.

Η  κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές  Ανάγκες στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν :

Α) Κατεύθυνση Συνεχής Εκπαίδευση
 Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008:

« Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχής Εκπαίδευση» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων). Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλον επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εκπόνησης ανάλογων   προγραμμάτων ».

Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχής Εκπαίδευση» έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση, ανάπτυξη, διαμόρφωση και αξιολόγηση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερα στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών και στη διοίκηση μονάδων ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο πτυχιούχος της παραπάνω κατεύθυνσης, με τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του, απασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων
 • σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση μειονοτικών ή ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ως μάνατζερ και σύμβουλοι
 • σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες.

Β) Κατεύθυνση Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008:

« Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ). Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 71 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και με απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ ».

Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει την επιστημονική δυνατότητα να ασχολείται :

 • με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση,
 • ως ειδικός της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων παιδαγωγικής παρέμβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’).

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, στο  Νόμο 3699/2008, άρθρο 20 που έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 199 τ.Α’/02.10.2008.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής: web site : http://www.satea.gr/
 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. web site:  http://www.doe.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site:  http://www.olme.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής.  web site: http://poseepea.blogspot.gr/