4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 το άρθρο ενημερώθηκε: 01/09/2017

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Πηγή: ΦΕΚ 995 τ.Β’/29.05.2015  και  (ΦΕΚ 2744 τ.Β’/31.08.2016)

Προσοχή: Με το άρθρο 74 του Ν.Δ. 4485 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/04.08.2017)  επανακαθορίζονται εκ νέου τα Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης, χωρίς πρόβλεψη πλέον του Επιστημονικού Πεδίου: Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Τα τμήματα του τέως  4Ο Επιστημονικού Πεδίου: Επιστήμες της Εκπαίδευσης τοποθετήθηκαν σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Και με το ΦΕΚ 2995 τ.Β΄/31.08.2017  από το διδακτικό έτος 2017-2018 καταργήθηκε ως ξεχωριστό διακριτό Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

 

Πανεπιστήμια

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Τ.Ε.Ι.

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα)

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)