1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

το άρθρο ενημερώθηκε: 01/09/2017

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

πηγή: (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄/31.08.2017).

Πανεπιστήμια

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Βαλκανικών,  Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών  και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

Επικοινωνίας & Μέσων Πολιτισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών  (Ναύπλιο)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Θεολογίας (Αθήνα)

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) – Μουσουλμανικών Σπουδών

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα)

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή)

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

Ιστορίας (Κέρκυρα)

Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  (Αθήνα)

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Κοινωνικής Διοίκησης

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Πολιτικής Επιστήμης

Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα)

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Κοινωνιολογίας (Αθήνα)

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Νομικής (Αθήνα)

Νομικής (Θεσσαλονίκη)

Νομικής (Κομοτηνή)

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Αθήνα)

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)

Φιλολογίας (Αθήνα)

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Φιλολογίας (Ιωάννινα)

Φιλολογίας (Καλαμάτα)

Φιλολογίας (Πάτρα)

Φιλολογίας (Ρέθυμνο)

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Αθήνα)

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ

Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)

Ψυχολογίας  (Ρέθυμνο)

Στρατιωτικές Σχολές

Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ)

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βέλλας Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βέλλας Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών  Θεσσαλονίκης

Αστυνομικές Σχολές

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αστυφυλάκων

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σχολή Ανθυποπυραγών

Σχολή Πυροσβεστών

Τ.Ε.Ι.

Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)

Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα)

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα)

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών (Αθήνα)

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας  (Καστοριά)

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής  Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

 

Δείτε επίσης: